SWP
2019-06-15 Trzeci dzień Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Toruniu. Polska

"Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem." mawiał zatroskany Adam Mickiewicz.

Tego dylematu nie mają nauczyciele a odpowiedzią jest szerokie spektrum narzędzi i metod nauczania zarówno w szkole jak i - na zasadzie kontynuacji - w domu.

Pozostaje oczywiście kryterium wyboru, co nie jest zadaniem łatwym zważywszy, że koniecznym jest dostosowanie podawanych treści do kompetencji językowych, uwarunkowań kulturowych, wieku itd.

"Od modlitewnika babci do gier edukacyjnych", czyli jak efektywnie wspierać polskość w środowisku rodzinnym. To poranny temat Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Tematy szczegółowe: Przykładowy katalog literatury dziecięcej i młodzieżowej, gry edukacyjne, "Dawniej to było" – pakiet edukacyjny do nauczania historii oraz "Szkoła uczenia" dla rodziców.Asymilacja, integracja, adaptacja, separacja

O walorach i wadach asymilacji, integracji, adaptacji i separacji w aspekcie wzorców kulturowych rodzimych i zastanych w nowej rzeczywistości migracyjnej, to temat kolejnego wykładu Zjazdu. Społeczeństwo pochodzenia wyposaża nas we wzorce, wartości. Problemem jest połączenie ich z nową, zewnętrzną rzeczywistością kraju zamieszkania. Wiele zależy od sfery życia w jakiej funkcjonujemy. Dominująca aktywność decyduje o łatwości asymilacji i integracji - przykładem jest środowisko pracy które sprzyja zbliżeniu z inna kulturą, lub skazuje (w większości przypadków) na separację - czego przykładem jest religia, bardzo osobisty kontekst kulturowy uwikłany w specyficzną i nieprzekładalną symbolikę.PANELE I WARSZTATY EKSPERCKIE

"Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu" mawiał Thomas Edison. Kierowani tą myślą uczestnicy Zjazdu podjęli (mimo porażająco wysokiej temperatury powietrza) wysiłek pracy warsztatowej.

Tematy to:

  • "Dawniej to było" – jak pracować z pakietem edukacyjnym do nauczania historii w szkole polonijnej
  • Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela polonijnego
  • Szkoła 6.0. - Mapa drogowa do sukcesu oświatowego
  • Lokalne Ośrodki Metodyczne szansą na wzmocnienie środowisk polonijnych
  • Efektywne pomoce dydaktyczne w szkole polonijnej


KULTURALNY TORUŃ

Dziejów miasta Torunia nie wygrzebuj z ksiąg starych, bo wystarczy się przejść ulicami, a odczytasz z łatwością, żywą miasta opowieść, tutaj przeszłość wrzeźbiła się w kamień. Tak poznawać historię miasta Kopernika polecał Tadeusz Śliwiak.

Uczestnicy Zjazdu zaś, po kolejnym dniu pracy, dyskusjach, wykładach, warsztatach i spacerze starówką mieli okazję poznać Toruń od jego kulturalnej strony, a wszystko to dzięki gościnności władz miasta, jego wspaniałym gospodarzom.Relacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAIPORTAL ZJAZDU


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów