SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2018-04-17 KONFERENCJA RE-PATRIA Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zorganizowało 17 kwietnia 2018 roku "Konferencję Re-Patria" podsumowującą dotychczasowe działania prowadzone przez władze państwowe w zakresie procedury repatriacyjnej oraz wypracowującą rekomendacje mające na celu usprawnienie i przyspieszenie dalszego procesu.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki badań na temat postrzegania zjawiska repatriacji w Polsce.

W konferencji wzięło udział przeszło sto osób: przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich na Wschodzie, przedstawicieli organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych w Polsce, przedstawiciele środowiska akademickiego i mediów oraz repatrianci


W latach 1997-2017 do Polski przybyło niewiele ponad 8 tys. Polaków mieszkających we wschodniej części Rosji oraz w krajach byłego ZSRR. Dopiero nowelizacja ustawy o repatriacji z maja 2017 roku sprawiła, że rozpoczął się realny proces repatriacji, który naprawia błędy i zaniechania w tym temacie. Dzieje się tak dlatego, że repatrianci otrzymują poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w kraju przodków, począwszy od dachu nad głową, skończywszy na kursach językowych i zawodowych.

Założenia rządu zakładają zakończenie procesu repatriacji w ciągu najbliższych 10 lat i obejmą około 10 tys. osób. Dla porównania, kontyngent Niemiec zakładał powrót około 200 tys. osób rocznie (stopniowo zredukowany do 100 tys. aż do prawie całkowitego zamknięcia procesu repatriacji), kontyngent prowadzonej obecnie repatriacji do Rosji zakłada 100-300 tys. osób rocznie, kontyngent powracających do Kazachstanu to 50-100 tys. osób rocznie (łącznie repatriowano około miliona Kazachów).


POLECAMY WYDAWNICTWO
Re-Patria. Polityka państwa polskiego i postawy społeczne wobec repatriacji


Konferencja realizowana jest w ramach projektu Wielki Powrót
zainicjowanego przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów
realizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
we współpracy z Programem Pierwszym Polskiego Radia.Inauguracja konferencji

Dariusz Piotr Bonisławski Prezes  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Michał Monko Dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia


Wystąpienia Repatriacja w obliczu rzeczywistości

Bartosz Niescior Dyrektor Biura Ministra Srodowiska Henryka Kowalczyka, Przedstawiciel Ministra w Radzie do Spraw Repatriacji
Ustawa o repatriacji i jej nowelizacje w latach 2017-2018

Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji, Pełnomocnik Rzadu do Spraw Repatriacji
Działalnosc Pełnomocnika Rzadu do Spraw Repatriacji

Mateusz Stasiek Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granica w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Realizacja ustawy o repatriacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Aleksandra Slusarek Przewodniczaca Rady do Spraw Repatriacji przy Pełnomocniku Rzadu, Prezes Zwiazku Repatriantów RP,
Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Działalnosc Rady do Spraw Repatriacji w latach 2017-2018

Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki
Repatriacja – wyzwanie dla samorzadu terytorialnego

Michał Kisiel Dyrektor Domu Polonii SWP w Pułtusku, Kierownik Osrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów
Dom Polonii w Pułtusku. Osrodek Adaptacyjny dla Repatriantów

Jan Malicki dr h.c. Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW
Repatriacja jako czesc składowa polityki wobec Polaków na Wschodzie oraz czesc polskiej polityki wschodniej

Michał Gryglewski Kierownik projektów badawczych, Danae sp. z o.o.
Przedstawienie wyników badania na temat postrzegania repatriacji w Polsce


Debata Co dalej z repatriacja?

Moderacja: Mariusz Paluszkiewicz Zastępca Dyrektora Domu Polonii SWP w Pułtusku, Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów


Henryk Kowalczyk Minister Srodowiska, Przewodniczacy Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",
autor nowelizacji ustawy o repatriacji
Marek Zielinski Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji
Mateusz Stasiek Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granica w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Robert Wyszynski dr Członek Rady do Spraw Repatriacji, Członek zarzadu Zwiazku Repatriantów RP, Członek Rady Krajowej
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Artur Warzocha Zastepca Przewodniczacego Komisji Spraw Emigracji i Łacznosci z Polakami za Granica, Senat RP
Małgorzata Wypych Sejmowa Komisja Łacznosci z Polakami za Granica, Sejm RP
Tatyana Koryakina Aplikant radcowski, w trakcie procedury repatriacyjnej
Anastazja Witek Repatriantka


Prezentacja rekomendacji

Mariusz Paluszkiewicz Zastępca Dyrektora Domu Polonii SWP w Pułtusku, Ośrodka Adaptacyjnego dla RepatriantówSPROSTOWANIE MINISTERSTWA SPRAW ZAPGRANICZNYCH


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"