SWP
2017-12-05 I FESTIWAL PARTNERSTW W OSTRÓDZIE ZA NAMI Polska

W dniach 30.11. – 02.12.2017 r. w Ostródzie odbyła się I edycja Festiwalu Partnerstw, którego głównym organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP. W Festiwalu udział wzięły 24 placówki edukacyjne z Polski i 22 placówki polskie działające poza krajem, reprezentowane przez dyrektorów i nauczycieli ale wśród uczestników byli również obecni przedstawiciele samorządów oraz władze organizacji polonijnych, w sumie ponad 120 osób z 10 krajów. Głównym celem przedsięwzięcia było połączenie ze sobą szkół, aby tworzyć nowe kreatywne projekty.

Inauguracja

Inauguracja Festiwalu miała miejsce na Zamku Krzyżackim w Ostródzie i rozpoczęła się przemówieniem prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusza Piotra Bonisławskiego. Podkreślał on jak ważne jest zawieranie partnerstw pomiędzy szkołami oraz jak duże znaczenie ma wydarzenie, w którym możemy brać udział ponieważ to właśnie poznanie się i nawiązanie współpracy jest najważniejsze w realizacji projektów partnerskich.


SWP SWP

Debata


Następnie miała miejsce debata pod hasłem "Partnerstwo na rzecz edukacji".

W debacie udział wzięli także:

– Katarzyna Radomska, prezes Stowarzyszenia Daskalia – Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven,
– Grażyna Chojnowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie,
– Paweł Białecki,  wicestarosta Powiatu Zachodnio-Warszawskiego,
– Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy.


Wszyscy prelegenci zgodnie przyznawali, że partnerstwo jest dla nich bardzo ważne, choć dla każdego z innego powodu. G. Chojnowska podkreślała, że jest to doskonała okazja do czerpania inspiracji i wdrażania nowych pomysłów ale też możliwość doskonalenia zawodowego kadry. Przedstawiciele szkół polonijnych mówili, że dzięki projektom partnerskim ze szkołami polskimi ich uczniowie mają okazję rozmawiać po polsku z rówieśnikami, co nie zawsze jest łatwe i możliwe. P. Białecki, wicestarosta, oraz C. Najmowicz, burmistrz, wskazywali na aspekt promocji miast i regionów, w których projekty są lub mogą być realizowane. Postulowali także o włączenie w realizacje projektów społeczności lokalnych .


SWP SWP SWP


Po debacie dzieci ze szkoły im. J. Kraszewskiego w Wilnie, szkoły im. S. Konarskiego w Wilnie i szkoły podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wspólnie zagrały koncert andrzejkowy. Wróżbom i dobrej zabawie nie było końca. Dzieci do koncertu zostały przygotowane przez p. Janinę Stupienko, p. Teresę Andruskievic i p. Annę Chmielewską i to był przykład doskonałego partnerstwa trzech szkół.

Targi szkół

Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem targów szkół. W gościnnej hali sportowej SP1 w Ostródzie wszystkie szkoły biorące udział w Festiwalu mogły zaprezentować swoje stoiska. W ten sposób goście przemieszczając się pomiędzy stolikami szukali swoich potencjalnych partnerów. W tym samym czasie na scenie zaprezentowali się m.in. uczestnicy projektu "Aktywni i w partnerstwie", którzy przez ostatnie dwa miesiące pracowali nad projektami w swoich szkołach. Efektem ich działań były filmy, książki, obrazki dzieci, które połączyły szkoły polonijno – polsko – polonijne.

Nie zapomnieliśmy także o projekcie "Razem dla Edukacji" koordynowany przez Podlaski Oddział SWP w Białymstoku. Karolina Szymborska, koordynatorka, przedstawiła zebranym cele i założenia tego największego partnerstwa edukacyjnego SWP. Poinformowała także, że już na początku roku na stronie wspolnotapolska.org.pl pojawią się nowe wnioski do projektu i szkoły będą mogły działać od 1.09.2018 w nowych partnerstwach.

Po obiedzie hala sportowa zmieniła się w pracownię warsztatową. Katarzyna Lipka – Szostak, trener prowadzący tę część festiwalu – najpierw zaproponowała uczestnikom tzw. szybkie randki, by potem przejść do zagadnień budowania projektów oraz ich prawidłowego przebiegu. Całość zakończył warsztat trzeciego dnia dotyczący ewaluacji projektów.


SWP SWP SWP SWP


Zamiast podsumowania


"Kiedy zaczynasz coś robić i robisz to wspólnie, to od razu widzisz jakie zachodzą zmiany w uczniach. Zmiany w obcowaniu, zmiany w stosunku jeden do drugiego, zmiany w pojmowaniu tożsamości narodowej." – mówi Vincenta Dziugiewicz z Gimnazjum w Trokach – uczestniczka Festiwalu.

"Partnerstwa szkół to nie tylko nauka języka, kultura i tradycja. Oprócz tego rozwijamy talenty, zainteresowania. Staramy się pokazywać to, co warto w życiu robić, żeby osiągnąć sukces." – mówił prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski.

Festiwal Partnerstw odbył się w po raz pierwszy, ale wiele wskazuje na to, że zgodnie z prośbą uczestników wydarzenia, ODN SWP postara się kontynuować ten projekt w kolejnych edycjach.

Dziękujemy Państwu za przybycie i zaangażowanie!
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów