SWP
2017-06-07 Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Polonijny Nauczyciel Roku im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego Polska

Ilona Szliter - Wyzińska, Justyna Bereza i W acława Iwanowska, to laureatki Nagrody Polonijny Nauczyciel Roku im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

W marcu 2017 roku na stronach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" został ogłoszony konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku, który był realizacją wniosku z ubiegłorocznego Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie. W czasie trwania zjazdu odbyło się spotkanie Kongresu Oświaty Polonijnej, podczas którego nauczyciele zwrócili uwagę na niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych. Bardzo często ich entuzjazm i patriotyzm są jedynym czynnikiem podtrzymującym funkcjonowanie szkoły. Dlatego też powstała idea choćby symbolicznego docenienia nauczycieli - a temu miał służyć tytuł Polonijnego Nauczyciela Roku.

Od momentu ogłoszenia konkursu sprawy potoczyły się lawinowo: do organizatorów wpłynęło aż 54 kandydatury nauczycieli uczących w trzech typach szkół:

  • szkolnych punktach konsultacyjnych,
  • szkołach społecznych,
  • szkołach działających w systemie oświaty danego kraju.

Do każdego zgłoszenia dołączone zostały prezentacje, zdjęcia, filmy, obrazki malowane przez dzieci. Słowem - do konkursu stanęli sami Najlepsi.

W tym samym czasie patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska, a do grona instytucji wspierających dołączył Senat RP i Wojewoda Warmińsko - Mazurski - Artur Chojecki.

W kwietniu Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" podjął decyzję, na mocy której główna nagroda w konkursie nosi imię Profesora Andrzeja Stelmachowskiego - założyciela SWP, Marszałka Senatu I kadencji w latach 1989 - 91 i Ministra Edukacji Narodowej w latach 1991 - 92. W jury konkursu zasiedli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Kongresu Oświaty Polonijnej - współorganizatora konkursu.

1 czerwca odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Oprócz statuetki i tytułu Polonijnego Nauczyciela Roku, zwycięzcy otrzymali:

  • nagrodę pieniężną przyznaną przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą,
  • nowoczesny sprzęt elektroniczny ufundowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • pióro wieczne inkrustowane bursztynem ufundowane przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

Nagrody laureatkom osobiście wręczyli:

  • Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska,
  • Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Dariusz Piotr Bonisławski,
  • Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP - Romuald Łanczkowski,
  • Wojewoda Warmińsko - Mazurski - Artur Chojecki.

W kategorii szkolnych punktów konsultacyjnych nagrodę przyznano pani Ilonie Szliter - Wyzińskiej ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.


SWP


Pani Ilona pochodzi z Ciechanowa, a od 2012 r. pracuje w SPK w Wiedniu. W ramach swojej pracy realizowała m.in. projekty: "Jan III Sobieski. 333 rocznica bitwy pod Wiedniem.", "25 lat wolności. Historia pełna nadziei." czy "Żołnierze wyklęci". Miała także pod opieką merytoryczną 13 laureatów i 20 wyróżnionych uczniów m.in. w konkursach "Być Polakiem", "History Print", "Konkurs na komiks o odsieczy wiedeńskiej" czy "IV ogólnoświatowy Konkurs o Żołnierzach Wyklętych". Aktywnie uczestniczy w organizacji spotkań uczniów z przedstawicielami Polonii austriackiej, ale też współczesnych pisarzy polskich. Uczniowie – dzięki niej – poznają historię przez dotyk, czyli biorą udział w wycieczkach przez nią organizowanych. Aktywnie pomaga także przy realizacji konferencji naukowych i odczytów dla środowiska oświatowego w Austrii.

Laureatką w kategorii szkół społecznych działających w ramach systemu oświaty danego kraju została pani Wacława Iwanowska, która studia ukończyła w Wilnie, a od 27 lat uczy języka polskiego w Gimnazjum w Ejszyszkach. Ponadto jest członkiem Rady Metodycznej Polonistów okręgu sołecznickiego oraz członkinią komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w eliminacjach rejonowych. W swojej pracy realizuje się jako osoba odpowiedzialna za projekty edukacyjne. Jest również aktywnym prelegentem na szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla nauczycieli na Litwie. W 2006 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2012 – Srebrnym Krzyżem Zasługi.


SWP


Polonijnym Nauczycielem Roku w kategorii szkół społecznych została pani Justyna Bereza, która od 2013 roku prowadzi liceum "Ogniwo" w Trenton, New Jersey. Od 2014 roku przygotowuje uczniów do egzaminu z j. polskiego LOTE, z którego uczniowie uzyskuje około 95% punktów. Bierze aktywnie udział w konkursach jako opiekun merytoryczny swoich uczniów, przygotowuje i prowadzi egzamin maturalny. Działa aktywnie jako lider edukacji polonijnej przygotowując m.in. cykl spotkań pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do matury, akcję "Cała Polonia czyta dzieciom", a także filmy promujące dwujęzyczność wśród dzieci polonijnych w USA. Jest współautorem książki "Ogniwo". W 2014 roku brała udział w Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Nowym Jorku, dzieląc się zdobytą wiedzą wśród nauczycieli i rodziców.


SWP


To dla mnie duże wyróżnienie, dziękuję." - mówiła podczas zjazdu Ilona Szliter - Wyzińska. Justyna Bereza nie mogła odebrać osobiście nagrody, ale w jej imieniu wystąpili rodzice - Janina i Jan Apanowicz. Jednak laureatka przysłała krótki film, w którym mówi: "To dla mnie ogromny zaszczyt i niebywała nobilitacja. Informacja, którą otrzymałam, nie mogła dotrzeć do mnie w lepszym momencie, gdyż właśnie tego dnia miało miejsce zakończenie roku szkolnego i pożegnanie Abiturientów, których miałam przyjemność uczyć przez ostatnie 3 lata. To przepiękne zwieńczenie mojej pracy w liceum. Zdaję sobie sprawę, że konkurencja (zarówno pod względem poziomu osiągnięć jak i ilości zgłoszeń) była bardzo duża. Dlatego zdobycie tytułu Nauczyciela Polonijnego jest dla mnie szczególnym osiągnięciem!"


SWP


Jako Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jesteśmy dumni, że tytuł Polonijnego Nauczyciela Roku przypadł tak wyjątkowym osobom. Przyznajemy, że konkurencja była ogromna i jury nie miało łatwego wyboru. Tym bardziej serdecznie gratulujemy laureatkom, a wszystkich nauczycieli zachęcamy do zgłoszeń w następnym roku!SWPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów