SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2012-11-23 Quo Vadis Calgary 2012 Kanada

Quo Vadis Calgary 2012: Integration, International Youth Leadership Conference odbyła się w dniach od 17 do 19 sierpnia br. w Calgary i w Canmore w Górach Skalistych.


SWP


Program Quo Vadis jest obecny w Ameryce Północnej od 2009 roku. Pierwsza konferencja miała miejsce w Ottawie, a kolejne w: Windsor [2010 rok], Toronto [2011 rok], Chicago [2012 rok] i w tym samym roku w Calgary. Program jest adresowany do studentów i młodych, ambitnych ludzi polskiego pochodzenia z Kanady, Stanów Zjednoczonych i świata, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w budowaniu intelektualnego zaplecza Polonii. Celem Quo Vadis jest wykształcenie przyszłych liderów, pielęgnowanie polskiego dziedzictwa narodowego, umacnianie więzi i współpracy ze środowiskami polonijnymi, Polską i Kanadą.

Główne hasła: dziedzictwo, przewodzenie i jedność towarzyszą kolejnym edycjom programu i wyznaczają kierunki odczytów, debat, prezentacji, warsztatów. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania Quo Vadis Calgary 2012 zostało zagadnienie integracji młodzieży polskiej z istniejącymi organizacjami, z grupami kulturowymi obecnymi w wielonarodowościowej Kanadzie, problem integracji młodzieży polskiej w skali światowej oraz przywódczej roli młodych, zdolnych ludzi polskiego pochodzenia zmotywowanych do podejmowania różnorodnych inicjatyw i wyzwań. W konferencji wzięło udział 80 uczestników pochodzących z Kanady i jedna osoba z Australii. Na spotkanie młodych liderów przybyli znamienici goście oraz wykładowcy: Janusz Cisek – Podsekretarz Stanu ds. Konsularnych i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych , Thomas Lukaszuk – Wicepremier Alberty, Zenon Kosiniak-Kamysz Ambasador RP w Kanadzie, Krzysztof Czapla - Konsul Generalny RP w Vancouver, Zygmunt Potocki – Konsul Honorowy RP w Calgary, Blaine Calkins – Poseł w Parlamencie Alberty, Zofia Kawczyńska – Butrym profesor UMCS w Lublinie, Walter Perchal – podpułkownik, profesor York University w Toronto, Jarosław Nowinka- Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta i zaangażowani od wielu lat w działalność Polonii: Allan Wachowich, Peter Mielzynski, Tony Muszynski, Wiktor Mazur, Greg Kołodziejczyk.

Konferencję rozpoczęła uroczystość powitalna zorganizowana w Polsko-Kanadyjskim Centrum Kultury w Calgary, w czasie której miała miejsce White Hat Ceremony - tradycja obdarowywania białymi kapeluszami dostojnych gości. Wręczaniu kapelusza towarzyszy złożenie przysięgi i potwierdzenie, że wyróżniona nim osoba będzie traktowała wszystkich zgodnie ze standardami zachodniej gościnności ["Western Hospitality"]. Biały Kapelusz – symbol zachodniej gościnności otrzymał profesor Janusz Cisek - Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który złożył przysięgę w obecności pani Karen Hanner - przedstawicielki władz miasta Calgary. Tego samego dnia goście i uczestnicy udali się do Canmore, miejscowości położonej w Górach Skalistych, gdzie odbywały się obrady, debata i warsztaty zorganizowane dla dziesięciu grup dyskusyjnych. Młodzi ludzie wzięli udział w dwóch sesjach i wysłuchali kilku wykładów, które dotyczyły zagadnień wskazanych w temacie konferencji. W ostatnim dniu programu w Rafter Six Ranch miały miejsce Warsztaty Liderów – punktowane współzawodnictwo 4-5 osobowych grup, które otrzymały różne zadania do wykonania, np. ułożyć napis Quo Vadis z osób wchodzących w skład grupy, zrobić zdjęcie z każdą z osób z Zarządu programu i wymyślić okrzyk grupowy.

W czasie konferencji Zenon Kosiniak-Kamysz, Ambasador RP w Kanadzie otrzymał od Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie [PISK] honorowy medal [Medal for Exemplary Service [Youth Support] – wyróżnienie przyznawane osobom wspierającym działania młodej Polonii. Goście, a także Zarząd programu Quo Vadis Calgary 2012 – współtwórca konferencji - zostali obdarowani pamiątkowymi koszulkami PISK. Organizatorzy wręczyli gościom, prelegentom i honorowym doradcom dyplomy – podziękowania za współpracę na rzecz konferencji.

Organizatorami konferencji byli młodzi ludzie reprezentujący różne dziedziny: naukę, sztukę, biznes i inne. Wielu z nich uczestniczyło już w tym przedsięwzięciu w charakterze delegatów poprzednich edycji programu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu mogli podjąć się organizacji imprezy Quo Vadis Calgary 2012. Grupę organizatorów konferencji tworzyli: Monika Albertin, Adam Broniewski, Julia Buczek, Natalia Dmuchowska [Przewodnicząca Zarządu], Antoni Kowalczewski, Małgorzata Patoczka, Maciej Piekarski, Katarzyna Podolska-Kraska, Maya Modzynski, Anna Wardzała, Julian Wyległy. Honorowymi doradcami zostali: Jerzy Batycki, Edward Andrzej Bukowski, Martin Grzadka, Natalia Kusenda, Tony Muszyński.

Program Quo Vadis Calgary 2012 mógł się odbyć dzięki bezinteresownej, społecznej pracy młodych, niezwykle dynamicznych i pomysłowych ludzi, przy wsparciu honorowych doradców i olbrzymiej pomocy sponsorów: Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koło nr 18 w Calgary, Federacji Polek, Ogniwo nr 3 w Edmonton, Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary, Funduszu Wieczystego Polonii Albertańskiej, Konsulatu Generalnego RP w Vancouver, Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie, Polskich Klubów Studenckich na University of Alberta i na University of Calgary, Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton, PISK, POLIMEX, Peter Mielzynski Agencies Ltd, Polsko-Kanadyjskiej Misji Humanitarnej w Edmonton, Towarzystwa Przyjaciół KUL w Kanadzie.

W 2013 roku konferencje Quo Vadis odbędą się w: Montrealu w Kanadzie, w New Haven, Connecticut, w USA, w Sydney w Australii.


Teresa Zejda


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"