SWP
2022-10-22 I MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ GOLFOWY Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przy udziale gospodarza miejsca Akademii Marynarki Wojennej, pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zorganizowało w Tokarach opodal Gdyni I Międzynarodowym Polonijny Turniej Golfowy. Patronat medialny sprawuje Polonijna Agencja Informacyjna. Jego celem jest wyłonienie najlepszych zawodników oraz popularyzacja gry w golfa w środowiskach polonijnych. Zgodnie z hasłem wszystkich tego typu organizowanych przez przedsięwzięć - Polonia - łączy nas sport!

Obecnie golf jest sportem uprawianym na całym świecie. Według badań przeprowadzonych w 2005 r. w golfa gra ponad 50 mln osób i istnieją 32 tys. pól golfowych, z czego ponad połowa (27 mln graczy i 17 tys. pól) przypada na Stany Zjednoczone. W Europie istnieje ok. 6 tys. pól, na których sport ten uprawia 4,2 mln osób. W środowisku Polonii i Polaków mieszkających poza ojczyzną golf również znalazł swoje istotne miejsce, dlatego też Wspólnota Polska odpowiadając na potrzeby organizowania sportowej rywalizacji w duchu ideałów olimpijskich, zainicjowała zawody rangi międzynarodowej. Co warto przypomnieć - dyscyplina włączona jest również do Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, które odbywają się - naprzemiennie z Zimowymi - co dwa lata i również organizowane sa przez SWP.

Zachęcamy do śledzenia tegorocznych zmagań na polach golfowych w Tokarach, w portalu poświęconym turniejowi.


PORTAL TURNIEJU GOLFOWEGO

PIERWSZY DZIEŃ ZAWODÓWZdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów