SWP
2023-05-14 Sportowe święto młodzieży czyli XIV Międzynarodowy Turniej Koszykarski „POLBASKET” 2023 Polska

Międzynarodowy Turniej Koszykarski „POLBASKET” który corocznie odbywa się w Pułtusku na stałe wpisał się w młodzieżowy kalendarz sportowy zarówno uczniów polskich jak i polonijnych. W tym roku to jego XIV edycja. Ideą, która przyświeca zawodom jest integracja obu środowisk w duchu rywalizacji fair-play, czemu sprzyja bogaty program turnieju, umożliwiający - dzięki atrakcyjnemu, wspólnemu spędzaniu wolnego czasu - nawiązanie znajomości owocujących często trwałymi przyjaźniami wśród zawodników. Rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki, co gwarantuje odpowiedni poziom sportowy Turnieju.

Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku i Samorząd Gminy Pułtusk.

W czasie uroczystej inauguracji Turnieju Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański witając zawodników z Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech, Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie na Litwie i Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach na Litwie (rej. Solecznicki) oraz reprezentacje pułtuskich szkół – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, wyraził przekonanie, że nic tak skutecznie jak sport nie tworzy emocjonalnych więzi i to zarówno po stronie zawodników jak i kibiców. Tego dowodzi wieloletnia historia pułtuskich zawodów w których od początku bierze udział młodzież pochodzenia polskiego ucząca się w polskich szkołach poza granicami Ojczyzny.

Międzynarodowy Turniej Koszykarski „POLBASKET” to jednak w zasadniczym wymiarze sportowa rywalizacja, dlatego też na parkiecie pułtuskiej "czwórki" toczył się zażarty bój o miejsca w klasyfikacji drużynowej, na „najlepszego zawodnika” oraz „króla strzelców za 3 punkty”. Jakie były tego efekty? - zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażem Krzysztofa Piekarskiego (SWP) oraz z ostatecznymi wynikami prezentowanymi poniżej.Klasyfikacja generalna turnieju

Klasyfikacja generalna turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie (LTU)
– puchar Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku (PL)
– puchar Burmistrza Miasta Pułtus
III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku (PL)
– puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku
IV miejsce Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, Rejon Solecznicki (LTU)
V miejsce Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech (HUN)
VI miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku

Zawodnikom zwycięskich drużyn wręczono złote, srebrne i brązowe medale.

Najlepszy zawodnik

W czasie rozgrywania turnieju prowadzona była klasyfikacja na „najlepszego zawodnika” oraz „króla strzelców za 3 punkty”.

MVP POLBASKETU został Piotr Kaniecki (PL) z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku - statuetka Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku.

Król strzelców za 3 punkty

Królem strzelców za 3 punkty został Gabriel Alistratow (LTU) z Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego - statuetka Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Zasłużone gratulacje

Gratulacje wszystkim zawodnikom, a szczególnie zwycięzcom złożył Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk - Mateusz Miłoszewski wraz z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku – Krzysztofem Łachmańskim i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku, a zarazem Sędzią Głównym zawodów – Mariuszem Osicą.
Zdjęcia: © Krzysztof Piekarski SWP


Gratulujemy zwycięzcom
i zapraszamy na jubileuszowy turniej już za rok.


Organizatorami zawodów są:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
Samorząd Gminy Pułtusk.


Turniej dofinansowany jest ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów