SWP
2023-01-26 Wizyta Franka Spuli w Polsce Polska

Od 22 do 28 stycznia, na zaproszenie Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przebywa w Polsce Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Stany Zjednoczone są domem dla największej na świecie społeczności polskiej zamieszkującej poza granicami kraju. Szacuje się, iż Polonia w USA, zarówno osoby narodowości polskiej, jak i Amerykanie polskiego pochodzenia stanowią około 10. milionów osób, z których 600 tysięcy posługuje się językiem polskim.

Kongres Polonii Amerykańskiej od wielu lat jest partnerem i życzliwie wspiera "Wspólnotę Polską" w działaniach realizowanych na rzecz Polonii poza granicami i w Polsce. Wśród najważniejszych, integrujących Polonię należy wymienić współorganizację Zjazdów Polonii i Polaków za Granicą, odbywających się cyklicznie w Polsce i gromadzących rodaków z całego świata oraz wspieranie polonijnych szkół społecznych zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak też aktywnych form uczenia języka polskiego.

Szczególne miejsce we wspólnych projektach zajmuje pomoc humanitarna jakiego udzielała i udziela Polonia amerykańska Polakom, a w ostatnim roku przede wszystkim Polakom z Ukrainy. Między innymi dzięki środkom finansowym z Kongresu Polonii Amerykańskiej Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" organizuje, w Polonijnym Centrum Zdrowia w Ostródzie, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z Ukrainy.

Frank Spula, prezes KPA w rozmowie z Polskim Radiem dla Zagranicy opowiadał, że w czasie tego pobytu w Polsce spotkał się z dziećmi i ich rodzicami przebywającymi w Ostródzie, właśnie w ramach turnusów rehabilitacyjnych.

- To było niezwykle wzruszające przeżycie. Jestem entuzjastycznie nastawiony do takich projektów i po powrocie do USA opowiem o nich. Widziałem, że środki finansowe z KPA są dobrze wydane. Będziemy się starali kontynuować tę pomoc - mówił prezes Frank Spula.

Wśród planowanych przez "Wspólnotę Polską" przedsięwzięć, w które będzie zaangażowany Kongres Polonii Amerykańskiej, jest projekt "Z Kopernikiem przez świat", nad którym patronat sprawuje Pierwsza Dama Agata Kornhauser - Duda. Jego inauguracja jest zapowiedziana na 11 lutego w Chicago.

25 stycznia na uroczystym posiedzeniu Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, za lata współpracy, ofiarność, życzliwość i chęć niesienia pomocy słabszym, otrzymał Medal 30 -lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.


NAGRANIE ROZMOWY


Z Frankiem Spulą, prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej,
rozmawiała Maria Wieczorkiewicz Polskie Radio
Tekst - zdjęcie: Redakcja Polska - Spotkania z Polonią: polskieradio.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów