SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ON-LINE
DLA BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


20 października br. z inicjatywy WIelkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", odbyła się inauguracja szkolenia bibliotecznego on-line adresowanego do osób ze środowisk polonijnych, pracujących zawodowo w bibliotekach (szkolnych, miejskich, uniwersyteckich), zajmujących się organizacją czytelnictwa lub prowadzących działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

ON-LINE

Tegoroczna edycja szkolenia bibliotecznego w odróżnieniu od poprzednich odbywa się w formie webinaru za pośrednictwem platformy internetowej Zoom. Zajęcia szkoleniowe zaplanowane zostały we wtorki, w godzinach 12.30-15.30 czasu polskiego.

W inauguracji szkolenia udział wzięła Anna Gruszecka, Dyrektor Biblioteki Raczyńskich oraz dr Izabela Wyszowska, Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zgłosiło się 18 osób z 8 krajów: Austrii (Wiedeń), Białorusi (Grodno), Irlandii (Cork), Litwy (Ejszyszki, Soleczniki), Niemiec (Essen), Rosji (Krasnodar, Omsk), Ukrainy (Kijów, Lwów) i USA (Nowy Jork).

Bardzo interesujące zajęcia szkoleniowe przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Raczyńskich – miejską biblioteką publiczną w Poznaniu, która została założona w 1829 r. z fundacji hrabiego Edwarda Raczyńskiego.

Biblioteka Raczyńskich posiada obecnie 39 filii na terenie Poznania oraz sprawuje pieczę nad muzeami pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Henryka Sienkiewicza i Ośrodkiem Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego.Program

Program merytoryczny szkolenia on-line obejmuje 16 godzin zajęć o następującej tematyce:

 1. Konserwacja zabytkowych atlasów XVI-XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
 2. Skarby rękopiśmienne Biblioteki Raczyńskich
 3. Współczesna literatura polska dla dzieci i młodzieży oraz formy pracy z książką.
 4. Biblioteka przyjazna seniorom. Działalność Biblioteki Raczyńskich adresowana do osób starszych.
 5. Na żywo i online - nietradycyjne metody działań proczytelniczych
 6. Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie, ich zasoby i zasady korzystania.

Podczas każdorazowych prelekcji przewidziana jest przerwa oraz dyskusja i możliwość zadawania pytań.

Kolejne zajęcia

Kolejne zajęcia szkoleniowe zaplanowane zostały w następujących terminach: 27 października, 3 listopada, 10 listopada i 17 listopada 2020 r. Osoby zainteresowane szkoleniem bibliotecznym on-line proszone są o kontakt z Organizatorem: poznan@swp.org.pl

W dniu zakończenia szkolenia (17.11.2020 r. ) przewidziano wręczenie pamiątkowych, wirtualnych certyfikatów.


Tekst: Dariusz Łukaszewski, SWP O/Wielkopolski, zdjęcia (scrin): Artur BądkowskiSZKOLENIA


Szkolenie biblioteczne online – zakończone!

24 listopada 2020 r. odbyło się ostatnie z serii 5 spotkań szkoleniowych online, adresowanych do osób ze środowisk polonijnych, pracujących zawodowo lub amatorsko w bibliotekach, zajmujących się organizacją czytelnictwa lub prowadzących działalność kulturalno-oświatową w krajach swego zamieszkania.

W szkoleniu udział wzięło ostateczne 18 osób z 8 krajów: Austrii (Wiedeń), Białorusi (Grodno), Irlandii (Cork), Litwy (Ejszyszki, Soleczniki), Niemiec (Essen), Rosji (Krasnodar, Omsk), Ukrainy (Kijów, Lwów) oraz USA (Nowy Jork).

Zajęcia szkoleniowe (merytoryczne) odbywały się w październikowe i listopadowe wtorki (20.10., 27.10, 03.11.,10.11.,24.11.), w godzinach 12.30-15.30 czasu polskiego, za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. Ponadto odbyło się również jedno spotkanie dyskusyjne online (17.11.) poświęcone pracy bibliotekarza polonijnego.Szkolenie przygotowane zostało przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Raczyńskich – miejską biblioteką publiczną w Poznaniu. Program merytoryczny (16 godzin zajęć) dotyczył następujących tematów:

 1. Konserwacja zabytkowych atlasów XVI-XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
 2. Skarby rękopiśmienne Biblioteki Raczyńskich
 3. Współczesna literatura polska dla dzieci i młodzieży oraz formy pracy z książką.
 4. Biblioteka przyjazna seniorom. Działalność Biblioteki Raczyńskich adresowana do osób starszych.
 5. Na żywo i online - nietradycyjne metody działań proczytelniczych
 6. Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie, ich zasoby i zasady korzystania.

Podczas każdorazowych prelekcji przewidziana jest przerwa oraz dyskusja i możliwość zadawania pytań.

Zajęcia szkoleniowe zostały przygotowane i poprowadzone przez pracowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

W dniu zakończenia zajęć, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali pamiątkowe, wirtualne certyfikaty.

Tekst: SWP O/Wielkopolski,
zdjęcia (scrin): Artur Bądkowski


Materiał filmowy przygotował Artur Bądkowski z Biblioteki Raczyńskich.
Skarby rękopiśmienne Biblioteki Raczyńskich [BR],
Konserwacja zabytkowych atlasów XVI-XIX wieku ze zbiorów Biblioteki RaczyńskichWspółczesna literatura dziecięca dla dzieci i młodzieży oraz formy pracy z książkąNa żywo i online - nietradycyjne metody działań proczytelniczychspotkanie dyskusyjneBiblioteka dla seniorabiblioteczne bazy danych

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia zaplanowano w dniach:
20 października, 27 października, 3 listopada, 10 listopada, 17 listopada 2020 r.

W dniu zakończenia szkolenia 17.11.2020 r. przewidziano wręczenie pamiątkowych, wirtualnych certyfikatów.
ORGANIZATORZY

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Osoby zainteresowane szkoleniem bibliotecznym on-line proszone są o kontakt z Organizatorem: poznan@swp.org.pl
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów