STYPENDIA STOWARZYSZENIA

ROK 2014Uprzejmie informujemy, iż wnioski stypendialne na I semestr roku akademickiego 2014/2015 (semestr zimowy) należy złożyć w sekretariacie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" lub przesłać pocztą na adres:


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

z dopiskiem: Komisja Stypendialna

w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2014 r. . (obowiązuje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie Stypendialnym Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


WAŻNE: Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Stypendia Stowarzyszenia w poszczególnych latach


STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015 STYPENDIA 2014

facebook