STYPENDIA STOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" udziela stypendia w ramach projektów współfinansowanych przez Senat RP i rząd polski.Stypendia Stowarzyszenia w poszczególnych latach


STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015 STYPENDIA 2014