GENERATOR WNIOSKÓW NA ROK 2021


Zalecamy korzystanie z komputera w trakcie wypełniania wniosku. Urządzenia mobilne mogą nie działać poprawnie


  • Przed przystąpienie do wypełniania formularza poniżej należy przygotować niezbędne załączniki.
  • Do wysłania załaczników służą specjalne pola znajdujące się na końcu formularza elektronicznego.
  • Bez dodania załączników - obowiązkowych dwóch: informacji o organizacji i budżetu - przesłanie wniosku nie będzie możliwe.
  • Bez załączników wnioski nie będą rozpatrywane.