PROGRAMY POMOCOWE STOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje programy pomocowe w ramach projektów współfinansowanych przez Senat RP i rząd polski.Programy pomocowe Stowarzyszenia w poszczególnych latach


POMOC 2018 POMOC 2017 POMOC 2016 POMOC 2015
facebook