SWP
2023-11-12 Cóż powiedzieć – żal wyjeżdżać... ceremonia zakończenia XIII Zlotu Orle Gniazdo Polska

W niedzielny poranek Mszę świętą w intencji uczestników Zlotów, w kaplicy w Domu Rekolekcyjnego odprawił ksiądz Mateusz Socha, Dyrektor Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Popołudniu zaś odbyło się uroczyste zakończenie XIII Zlotu Młodzieży Polonijnej Orle Gniazdo 2023 zorganizowanego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".Zdjęcia-relacja: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna


Uroczyste zakończenie XIII Zlotu Orle Gniazdo

Wieczorem dziewiątego dnia Zlotu „Orle Gniazdo” przyszedł nieuchronny czas podsumowań i pożegnań. W uroczystym nastroju w Sali Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na poznańskim Ostrowie Tumskim zebrali się uczestnicy, gospodarze i zaproszeni goście: Prezes Wielkopolskiego Oddziału Wspólnota Polska” dr Izabela Wyszowska, Wiceprezes Oddziału Marek Walkiewicz oraz Dyrektor Oddziału Dariusz Łukaszewski, ksiądz superior Ryszard  Szymanik Przełożony Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ksiądz Mateusz Socha Dyrektor Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Marek Górniak przedstawiciel Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, Henryk Łozowski członek zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Zwracając się do gości i uczestników Zlotu Prezes dr Izabela Wyszowska przywołała jakże wymowne słowa Jana Pawła II wypowiedziane w czasie ostatniej wizyty w ojczyźnie „Cóż powiedzieć – żal wyjeżdżać…”  co oddaje chyba najtrafniej nastrój towarzyszący ostatniemu dniu Orlego Gniazda.  Dobiega bowiem końca nasz XIII Zlot Młodzieży Polonijnej, nadszedł czas pożegnań, wzruszeń, podsumowań. Jak śpiewała kiedyś Anna Jantar – „Nic nie może przecież wiecznie trwać…” a znane rodzime przysłowie głosi, że „Wszystko co dobre, szybko się kończy”. Mówimy „szkoda”, ale myślimy już o następnej edycji nietuzinkowej imprezy, która stała się sztandarową naszego Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i oby tak było przez długie, kolejne lata. Niestety żal zawsze towarzyszy pożegnaniom, wyjazdom. Niedosyt dowodzi, że szybko mijający czas który spędziliście na Zlocie był wyjątkowy, niepowtarzalny i pozostanie w pamięci na długo, a może nawet na zawsze. Przekażcie te wyjątkowe wrażenia w swoich środowiskach, podzielcie się wspomnieniami z bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi. Pokażcie im obraz Polski, Wielkopolskim, który poznaliście namalowany barwami złotej polskiej jesieni. Zachęćcie innych do odwiedzin kraju przodków, zanieście cząstkę ojczyzny zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów nie mogli tutaj przyjechać. Życzę wam, aby ten czas spędzony w Poznaniu, w Wielkopolsce, był dla was inspiracją do powrotów, zarówno poprzez osobiste przyjazdy, jak i powroty myślami do miejsc, ludzi, wydarzeń, emocji, których doświadczyliście. A także abyście powracali do Polski przez stały kontakt z polską historią, kulturą, literaturą, językiem, byście pielęgnowali w domach i swoich środowiskach polskie tradycje. Pamiętajcie o Polsce, by stała się bliska waszym sercom, podobnie jak wy jesteście jej bliscy. Pielęgnujcie zawiązane tutaj przyjaźnie – niech owocują w przyszłości, integrujcie się jako Polacy spoza granic ojczyzny, bądźcie jedną wielką wspólnotą bo – jak głoszą słowa piosenki „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Prezes Wyszowska podziękowała również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg Zlotu.  W pierwszym rzędzie – na ręce księdza Dyrektora Mateusza Sochy -  gospodarzom miejsca, księżom Chrystusowcom, którzy zadbali o wspaniałą atmosferę, wykazali niezwykłą życzliwość i wsparcie. Serdeczne podziękowania Pani Prezes skierowała do Koordynatora Zlotu, Dyrektora Dariusza Łukaszewskiego (nagrodzonego owacją na stojąco) osoby, która od wielu lat prowadzi Złoty, wykazującej się niezwykłą skrupulatnością, dokładnością, wielkim spokojem i pogodą ducha oraz Elżbiety Kudrewicz prowadzącej sekretariat Biura Oddziału – wspierającej uczestników Zlotu swoją wiedzą i doświadczeniem jak też wszystkich, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu Zlotu – instruktorom, opiekunom, przewodnikom i Polonijnej Agencji Informacyjnej za systematyczną i wyczerpującą relację z Orlego Gniazda.      

Ksiądz superior Ryszard  Szymanik, Przełożony Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej przemawiając podziękował uczestnikom, że to miejsce, przeznaczone dla Polonii zagranicznej mogło gościć Zlot. Przypomniał, iż od 1932 roku, kiedy  kardynał August Hlond wybudował ten obiekt, Dom dedykowany jest w szczególności dla tych, którzy chcą iść drogą życia i wiary z emigrantami.  Jednocześnie przyznał, że od wielu lat, od pierwszego kontaktu z ideą Orlego Gniazda marzył, aby takie spotkanie mogło odbyć się właśnie w Poznaniu, u Chrystusowców. I tak się stało. Ksiądz Szymanik podsumowując odwołał się do słów świętego Jana Pawła II: Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam… i życzył uczestnikom Zlotu, aby pobyt na polskiej ziemi, w miejscu, gdzie naród przyjął chrzest święty, przyniósł owoce, był wzmocnieniem waszych nóg, byście po ziemi stąpali mocno i pewnie. Szczęść Boże.

Ksiądz Mateusz Socha,  Dyrektor Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej podziękował Prezes dr Izabeli Wyszowskiej i Dyrektorowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za dotychczasową wspaniała współpracę wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie się nadal rozwijać w takiej atmosferze serdeczności i życzliwości jakiej w tej chwili doświadczamy. Uczestnikom zaś życzył, aby umieli kochać i czuli się kochani przez swoich najbliższych.

Marek Górniak przedstawiciel Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Rozwoju Języka Polskiego przyznał, że jest zaszczycony i zachwycony tym co przeżył na Zlocie. Ogromne gratulacje należą się Wspólnocie Polskiej, które składa na ręce Pani Prezes dr Izabeli Wyszowskiej  i Pana Dyrektora Dariusza Łukaszewskiego. Wiele słyszałem na temat Orlego Gniazda, ale to czego doświadczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. To była ogromna przyjemność być z Wami, doznać tego współdziałania i niepowtarzalnej atmosfery jaką tworzyliście.

Ceremonia zakończenia była okazją do zaprezentowania efektów ponad tygodniowych warsztatów grup dziennikarskiej, muzycznej, polonistycznej, plastycznej, skutecznej komunikacji, tanecznej i teatralnej. Krótkie przypomnienie przebiegu Zlotu zapewniły filmowe i fotograficzne reminiscencje przygotowane przez Agatę Pawłowską z Polonijnej Agencji Informacyjnej.

Trudno oczywiście oddać panującą tego wieczoru atmosferę, to trzeba przeżyć, do czego namawiamy już za dwa lata, na XIV Orlim Gnieździe.


Zlot to dla mnie...
czyli krótka impresja filmowa Orle Gniazdo 2023Zdjęcia-montaż: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja InformacyjnaZdjęcia-relacja: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja InformacyjnaPORTAL ORLEGO GNIAZDA


CEL ZLOTU

Integracja młodych rodaków, pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy rówieśnikami z różnych krajów, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie postaw patriotycznych oraz aktywny wypoczynek!

ZLOT TO

  • wielka rodzina polonijna i poczucie przynależności do narodu polskiego, wpływa uświadamiająco na młodzież, że jest cząstką polonii,
  • miejsce do zgłębiania historii i kultury polski,
  • ważne wydarzenie w życiu młodzieży polonijnej, a młodzież uczestnicząca w zlocie po raz kolejny stanowi o ciągłości grupy zlotowej.

ZLOT „Orle Gniazdo”

  • motywuje do nauki języka polskiego, do poszukiwań swoich przodków,
  • integruje osoby z różnych środowisk polonijnych i krajów, sprzyja nawiązywaniu nowych i podtrzymaniu dawnych kontaktów,
  • inspiruje młodzież do działania, staje się impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego,
  • poszerza posiadane umiejętności i uczy nowych (warsztaty tematyczne),
  • zachęca do dzielenia się swoimi osiągnięciami, do prezentacji swoich talentów,
  • bywa, że zmienia ludzi (dosłownie i bez przesady).

Organizator Zlotu.
Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska” Oddział Wielkopolski.

Adres: 61-772 POZNAŃ, Stary Rynek 51.Tel./fax. +48-61-853-19-61, tel. + 48-61-852-71-21, e-mail: poznan@swp.org.pl


  poznan@swp.org.pl


Projekt finansowany
ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów