SWP
2022-07-06 KONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 2022 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą dotyczący dofinansowania wydarzeń polonijnych w 2022 r. SWP na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.

Dla kogo


O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe - organizacje polonijne zarejestrowane poza granicami Polski;
  • Grupy nieformalne - grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Polski.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć jeden wniosek.

Dotacja


Maksymalna kwota dotacji wynosi:

  • 9 000,00 PLN dla organizacji polonijnych zarejestrowanych poza granicami Polski;
  • 4 000,00 PLN dla grup nieformalnych działających poza granicami Polski.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, tj. najmniej 5% wartości dofinansowania.
Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Dodatkowe punkty premiujące będą za wniesienie wkłady własnego w wysokości 10% - 10 pkt.

Obszar terytorialny


Obszar terytorialny realizowanych grantów:
Europa (obszar Unii Europejskiej i W. Brytanii), Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Terminy


Termin realizacji projektów: 16 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać do dnia 30.07.2022 na adres mailowy: wnioski@swp.org.pl

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkurs.


WYŚLIJ WNIOSEK

Wyniki konkursu


Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 16 sierpnia 2022 r.
na stronie www.wspolnotapolska.org.pl.

Pytania


W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Iwona Tarnogórska -Sulik tel. 22 556 90 57, mail: i.tarnogorska@swp.org.pl


ZADAJ PYTANIEWITRYNA INTERNETOWA KONKURSU GRANTOWEGOStowarzyszenie „Wspólnota Polska”
na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.


Środki finansowe przeznaczone na granty pochodzą z projektu
„Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting” finansowanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów