WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2020 - WNIOSKI INWESTYCYJNE
Wniosek inwestycyjny do pobrania


WNIOSEK INWESTYCYJNY NA ROK 2020


Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019  roku

wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

swp@wspolnotapolska.org.pl


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów