WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2020 - WNIOSKI INWESTYCYJNE
Wniosek inwestycyjny do pobrania


WNIOSEK INWESTYCYJNY NA ROK 2020


Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019  roku

wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

swp@wspolnotapolska.org.pl