WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2017


KLIKNIJ W TYTUŁ ŻEBY ROZWINĄĆ TREŚĆ


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w ramach dotacji Senatu RP na rok 2017 realizuje projekt pn. Program pomocy charytatywnej i socjalnej dla środowisk polonijnych i polskich za granicą, którego jednym z komponentów jest pomoc środowiskom polskim z następujących krajów: Litwa, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rumunia, Gruzja, Armenia, Kazachstan w zakresie wsparcia w pokryciu kosztów leczenia.

  1. Pomoc będzie udzielana osobom indywidualnym na zasadzie refundacji (zwrotu za koszty leczenia poniesione w 2017 r.);
  2. Wnioski wraz z kopiami dokumentów prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2017 r. na adres: Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa)
  3. Środki na pomoc charytatywną są ograniczone i samo złożenie wniosku nie oznacza uzyskania pomocy.
  4. Pobierz wniosek o udzielenie pomocy: WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY CHARYTATYWNEJ
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów