AKTYWNA POLONIA


W ramach projektu „Aktywna Polonia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przeprowadzono komplementarne szkolenia, warsztaty i staże zawodowe. Ich celem była aktywizacja liderów oraz wsparcie osób pragnących zachować kontakt z językiem polskim lub podejmujących decyzje o powrocie do Polski. Dodatkowym celem zadania jest integracja instytucjonalna i podniesienie motywacji do uczenia się języka polskiego i kultury polskiej osób na co dzień niemających kontaktu z Polską.Szkolenia powrotowe – językowe i zawodowe

W ramach projektu przeprowadzono „Szkolenia powrotowe – językowe i zawodowe” zawierające komponent nauki języka polskiego, kultury, historii Polski i szkolenia uzawadawiające. W 21-dniowych szkoleniach wzięło udział 50 osób z Kazachstanu, Kirgistanu, Azerbejdżanu i Uzbekistanu.

W trakcie realizacji działań przekazana została wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych przy powrocie do kraju, odbył się cykl spotkań m.in. z parlamentarzystami, samorządowcami, pracownikami z urzędów i szkół. Realizacja projektu zakładała program kulturalny i zwiedzanie zabytków w Warszawie, Krakowie, Opinogórze, w Ciechanowie, w Pułtusku.

Foto: Aleksandra Majdzińska
Akcja: Lider/Liderka

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zrealizowało cztery dwutygodniowe cykle szkoleniowe „Akcja: Lider/Liderka – warsztaty budowania kompetencji adresowane do Polaków mieszkających / liderów mieszkających w Białorusi, Holandii, Mołdawii, Norwegii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Włoszech”. Łącznie udział wzięło osiemdziesiąt osób.

Program „Akcja: Lider/Liderka” to wszechstronne działanie rozwojowe i szkoleniowe, realizowane przy zastosowaniu aktywnych metod uczenia się, nakierowane na wzmacnianie własnych zasobów oraz kompetencji społecznych i liderskich uczestników i uczestniczek.

Foto: Gleb Bakaliński
Staże zawodowe dla lekarzy i pielęgniarek

W ramach projektu „Aktywna Polonia” Oddział Wielkopolski i Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizował miesięczne staże zawodowe dla łącznie 31 lekarzy i pielęgniarek z Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Rosji i Białorusi.

Foto: Dariusz Lukaszewski, Dariusz ŚladeckiZadanie współfinansowane było w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów