SWP
2024-05-14 NABÓR WNIOSKÓW NA 2024 ROK - Utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą Polska

NABÓR WNIOSKÓW NA 2024 ROK
Utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą TERMIN składania wniosków do SWP - 26.05.2024 r.


W związku z ogłoszonym przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego otwartym konkursie pn. „WSPARCIE DLA SZKÓŁ POLONIJNYCH I POLSKICH ZA GRANICĄ 2024” (https://irjp.gov.pl/artykuly_nowosci.php?id=312) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska, w ramach naboru uzupełniającego zaprasza Państwa do składania wniosków na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą.

Dodatkowy nabór wniosków dedykowany jest podmiotom, które nie mają zabezpieczenia na utrzymanie placówek w ramach projektów dwuletnich 2023-2024 i nie składały wniosku na utrzymanie struktury szkół/przedszkoli w ramach naboru wniosków ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jesienią 2023 r.

Państwa wnioski przyjmujemy do dnia 26.05.2024 r. na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione (zał. 1, 2, 3) i podpisane (zał. 2,3) należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@swp.org.pl

Należy podkreślić, że jest to pierwszy nabór z tego zakresu wsparcia Polonii i Polaków za granicą. Kolejny konkurs Instytutu Rozwoju Języka Polskiego związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą zostanie ogłoszony niebawem. Dlatego też organizacje, które nie zdążą aplikować do 26 maja, będą miały możliwość uczynić to w późniejszym terminie.


Zał. 1. – Karta projektu

Zał. 2. – Oświadczenie beneficjenta

Zał. 3 – Ankieta informacyjna


Ewentualne pytania prosimy kierować na e-mail: wnioski@swp.org.pl
UWAGA!

  • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy składaniu ofert do Instytucji dotujących
  • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W przypadku konieczności dostosowania wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
  • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowany

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów