SWP
2024-03-19 Generator wniosków na konkurs ofert ogłoszony przez Senat RP Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" informuje, że oddajemy do Państwa dyspozycji generator wniosków na konkurs ofert ogłoszony przez Marszałek Senatu RP, w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2024 .

Wszelkie informacje o konkursie wraz z generatorem wniosków dostępne są na stronie internetowej Wspólnoty Polskiej.


STRONA KONKURSU I GENERATOR WNIOSKÓW

Dla przypomnienia, celem konkursu jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 3 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 r., tj.:

  1. aktywizacja młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą
  2. wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych
  3. działania na rzecz Polaków na Wschodzie
  4. edukacja polonijna
  5. kultura i promocja Polski oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą

Zachęcamy do składania wniosków!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów