SWP
2023-09-23 Kopernik Camp. Debata młodzieży polsko – polonijnej Jest nas 60 milionów Polska

Jest nas 60 milionów, to wspólnota, do której zalicza się również młodzież. Celem spotkania w ramach Jubileuszowego Zjazdu Młodzieży Kopernik Camp w Lidzbarku Warmińskim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", było zidentyfikowanie i zebranie propozycji działań jak możemy rozwijać wzmacniając relacje między osobami polskiego pochodzenia, tymi mieszkającymi w Polsce, a tymi mieszkającymi poza granicami? Jak działać aby wszyscy czuli się częścią wspólnoty 60 milionów?

Debacie przysłuchiwali się zaproszeni goście. W imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego — Gustawa Marka Brzezina — Monika Łączyńska-Boguska Pełnomocnik ds. Młodzieży, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego — Jacek Wiśniowski, Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" — Dariusza Piotr Bonisławski, Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Młodzieżowej Rady miasta Lidzbarka Warmińskiego oraz młodzież polonijna, która przyjechała do Lidzbarka.

W dyskusji udział wzięli: Anastazja Scheiba i Kornelia Krauze z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Natalia Sołtys przedstawicielka młodzieży polonijnej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki , Agnieszka Siatkowska reprezentująca młodzież polską z Zaolzia, Jakub Wąsik i Szymon Koźlik z Młodzieżowej Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego, Darya Duchnina reprezentująca Polaków z Kazachstanu, oraz Adam Cieślak przedstawiciel młodzieży polonijnej z Wielkiej Brytanii.

Debatę poprowadzili: Magdalena Banasiewicz członkini Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Komisji ds. Edukacji i Kultury i Jakub Staniewski przedstawiciel Polonii w USA, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Poruszane zagadnienia to między innymi: Jak jest obecnie? Jak mogłoby być lepiej, bardziej efektywnie? Co jeszcze można zrobić? - pytania o możliwości działania, struktury, motywacje, formy współdziałania z lokalnymi władzami, rolę młodzieży w społecznościach do których należą - na poziomie administracji, szkoły, organizacji społecznych, kto może byś liderem i jakie powinien posiadać predyspozycje, wpływ pandemii na relacje międzyludzkie i integrację młodzieży w realizacji idei Jest nas 60 milionów, czy wreszcie modele edukacji sprzyjające i utrudniające osobisty rozwój... to tylko niektóre zagadnienia poruszane w czasie dwugodzinnej dyskusji.

Całości można wysłuchać oglądając zapis debaty dostępny poniżej.


Transmisja online - Polonijna Agencja InformacyjnaKOPERNIK CAMP - WITRYNA ZJAZDU


ZDJĘCIA: © AGATA PAWŁOWSKA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów