SWP
2023-09-22 Inauguracja Kopernik Camp - jubileuszowego Zjazdu Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim Polska

Zgromadził nas Kopernik – postać wyjątkowa dla dziejów świata zasługuje na upamiętnienie w 550. rocznicę jego urodzin i 480 śmierci. Człowiek renesansu, wybitny astronom, lekarz, nauczyciel, ekonomista, ksiądz. Wielowymiarowość zainteresowań i talentów zasługuje na specjalne potraktowanie, czemu służyć ma projekt Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - "Z Kopernikiem przez świat" dedykowany różnym grupom wiekowym i środowiskom, które łączy polskość i duma z naszej tradycji oraz historii. Już dzisiaj można stwierdzić, że wartością projektu jest integracja wokół tej idei wielkiej rzeszy osób polskiego pochodzenia. Teraz nadszedł czas na jego kolejną odsłonę Jubileuszowy Zjazd Młodzieży Kopernik Camp

Inaugurację Zjazdu zaszczycili swoją obecnością: Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Paweł Żukowski Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Dorota Michalak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Gospodarzem projektu byli Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Jolanta Adamczyk Prezes Oddziału Wspólnoty Polskiej w Olsztynie.

Z uczestnikami łączyli się Artur Chmielewski polski naukowiec, pracownik Jet Propulsion Laboratory jeden z menedżerów projektu Rosetta z ramienia NASA, Profesor Marek Rudnicki polski chirurg, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, nauczyciel akademicki, działacz opozycyjny i polonijny, himalaista, Doktor Monika Halas pracująca na Wydziale Medycznym /Baylor College of Medicine Department of Surgery oraz Maria Osidacz dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU


Transmisja online - Polonijna Agencja Informacyjna


ZDJĘCIA: © AGATA PAWŁOWSKA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Integracja - Jest nas 60 milionów

Zanim jednak nastąpiła inauguracja, stworzyliśmy okazję do poznania się i integracji. Służyły temu warsztaty "Jest nas 60 milionów" nawiązujące tytułem do liczebności polskiej diaspory na świecie. Poprowadziła je brawurowo Agnieszka Kaczmarczyk - założycielka i prezeska poznańskiego oddziału KLANZY, trenerka i superwizorka Centrum Szkoleniowego KLANZA, autorka szkoleń metodycznych z zakresu pedagogiki zabawy oraz rozwoju osobistego nauczycieli, współautorka płyt z piosenkami dla dzieci


ZDJĘCIA: © AGATA PAWŁOWSKA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Dni pełne wartościowych atrakcji!

W dniach 21-24 września 2023 roku, jesteśmy razem w malowniczym Lidzbarku Warmińskim - miejscu związanym z historią Kopernika. Jest to miasto o bogatej wielowiekowej historii. Dzięki Kopernik Camp można odkryć uroki tego regionu uczestnicząc w grach miejskich i zwiedzając zamek biskupów warmińskich. Przed mani wyjątkowe chwile w towarzystwie ambasadorów z różnorakich dziedzin. Będzie to okazja do podniesienia kompetencji językowych i wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z polską kulturą, historią i geografią.

Podczas warsztatów "Kopernik człowiek renesansu", jest szansa uczyć się od wybitnych naukowców, zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i poza nią. Rozwijając postawy obywatelskie i patriotyczne młodzież staje się ambasadorami polskości. Naszym priorytetem jest podniesienie kompetencji językowych i wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, dlatego zaplanowaliśmy rozmówki, konwersatoria oraz warsztaty z edukatorami z zakresu historii, geografii, kultury i języka polskiego.

Wystawy, filmy, dyskusje będą doskonałą okazją do zapoznania się z postacią Mikołaja Kopernika. Nie zabraknie również wycieczek edukacyjnych - odwiedzimy Frombork, miejsce związane z młodością Kopernika, oraz Olsztyn, gdzie czeka na nas Obserwatorium Astronomiczne oraz Zamek Kapituły Warmińskiej. W Lidzbarku Warmińskim, w zamku Biskupów Warmińskich, poznamy historię w formie emocjonującej gry miejskiej!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów