SWP
2023-05-28 Drugi dzień IX Światowego Zjazdu Nauczycieli w Toruniu Polska

Za nami drugi dzień IX Światowego Zjazdu Nauczycieli. Zastanawialiśmy się jak przekazać dumę z Polski najmłodszym pokoleniom. Jako pierwszy wykład wygłosił dr Jarosław Szarek, który przypomniał postaci Gigantów Nauki. Następnie prof. Anna Seretny zaprezentowała raport z badań nad językiem polskim ósmoklasistów z całego świata. Raport powstał dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Agnieszka Kaczmarczyk przedstawiła skuteczne metody nauczania poprzez ruch i słowo. Finałem sesji pierwszej były wspólne obrady dotyczące postaci żołnierzy walczących w Polskich Sliach Zbrojnych.

W sesji warsztatowej uczestnicy pracowali w trzech grupach roboczych.

Podczas zjazdu omawiane są ważne z punktu widzenia nauczycieli polonijnych zagadnienia metodyki nauczania, możliwości rozwiązywania różnych problemów – tłumaczy Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zależy nam na tym, żeby uczniowie mieli możliwość nauki języka polskiego, historii, geografii – podkreśla Edyta Ożarek, dyrektor polskiej sobotniej szkoły im. Jana Pawła II w Liverpoolu. – Jest to niezmiernie ważne ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo oddaleni od Polski. Uczymy dzieci, które są już drugim, trzecim pokoleniem Polaków w Australii – mówi polska nauczycielka z Melbourne w Australii. – Ten kontakt z żywym językiem nie jest tak łatwy, jakby był tutaj, w Polsce. Rola rodziny jest tutaj bardzo duża.

Jesteśmy z Wilna, z Litwy. To nie jest takie łatwe, bycie Polakiem poza granicami kraju, natomiast staramy się, utrzymujemy tę polskość w sposób najbardziej możliwy i przyjechałyśmy za nowymi doświadczeniami – mówią inne uczestniczki wydarzenia.


WIĘCEJ O ZJEŹDZIE W PORTALU SWP


Sesja I – Polacy Światu – treść i forma

Treści: Giganci nauki Narzędzia: Język odziedziczony a język ojczysty. Porównanie kompetencji w zakresie języka polskiego uczniów z Polski i przebywających na emigracji.
Metody: Dzieciaki w kosmosie! Skuteczne sposoby realizacji założeń dydaktycznych na przykładzie projektu „Z Kopernikiem przez świat”. Wykład interaktywny.
Treści: Polacy światu – Polskie siły zbrojne na Zachodzie

Sesja II warsztatowa

Panel 1. Forum kadry kierowniczej szkół polonijnych. Wyzwania czasów.
Panel 2. Projekt: Szkoła 6.0. Networking i partnerstwo
Panel 3. Jak się uczy mózg dziecka dwujęzycznego? Warsztaty neurodydaktykiKopernik i krzyżacy

Wieczór spędziliśmy w ruinach zamkowych rozważając temat "Kopernik i Krzyżacy". Pamiętajmy, że w grudniu 1519 roku wybuchła ostania wojna polsko-krzyżacka. W jej trakcie wojska zakonu między innymi bezskutecznie oblegały Olsztyn. Niebagatelną rolę w obronie miasta odegrał Mikołaj Kopernik. To wówczas Kopernik w imieniu obrońców Olsztyna i innych zamków biskupstwa zwracał się do króla Polski „Najjaśniejszego Władcy i Pana, Zygmunta z Bożej łaski Króla Polski, Wielkiego Księcia Litwy, Pana i Dziedzica Rusi i Prus etc. Pana Naszego Najłaskawszego” jako do swego władcy. Prosił o pomoc, zapewniając, że obrońcy sami też nie poskąpią wysiłków. Niestety list pisany przez Kopernika 16 listopada 1520 roku do Zygmunta I przejęli Krzyżacy, dlatego przez długi czas przechowywano go w archiwum w Królewcu, a po II wojnie światowej znalazł się w Staatliches Archivlager w Getyndze.

Zimą 1521 roku Wielki Mistrz Krzyżacki z zajętego przez Krzyżaków Dobrego Miasta wysłał do obrońców Olsztyna ultimatum z żądaniem kapitulacji. W przeciwnym razie miasto miało zostać zniszczone. Żądanie Albrechta Kopernik i wojskowi dowódcy miasta odrzucili. Stojące pod miastem wojska zakonu zostały rozpędzone, wzięto nawet kilku jeńców. 26 stycznia dowódca załogi krzyżackiej z Dobrego Miasta, Wilhelm von Schaumburg, podjął próbę zdobycia Olsztyna. Próba się nie powiodła „z powodu braku drabin” - mury kurtynowe zamku w Olsztynie miały niebagatelne jak na tamte czasy 12 metrów wysokości.

Niedługo po tym Polacy zburzyli zamek w Pasłęku, ważny krzyżacki punkt warowny w Prusach Górnych. Plany wielkiego mistrza zmierzające do podbicia Prus Królewskich nie powiodły się.

Miejsce spotkania uczestników zjazdu, ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu są pozostałościami po pierwszej i jednocześnie najstarszej warowni krzyżackiej na terenie dawnych Prus. Stanowił bazę wypadową do podboju plemion pruskich i tworzenia na ich terenie potężnego państwa, a jednocześnie był strategicznym - granicznym i najdalej na południe wysuniętym zamkiem krzyżackim. Komturski zamek, którego budowę rozpoczęto ok. połowy XIII wieku składał się z zamku głównego, międzymurza i przedzamczy.

Zamek został zdobyty w lutym 1454 r. przez mieszczan Starego Miasta Torunia, co było początkiem polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej. Wkrótce rozebrany decyzją toruńskiej Rady miejskiej, aby uniezależnić się od przyszłej władzy zwierzchniej i uniemożliwić jej utrzymywania w mieście swojej załogi wojskowej.

Odkopany spod gruzu w 1966 roku z okazji 500. rocznicy zawarcia drugiego pokoju toruńskiego i 1000-lecia państwa polskiego przetrwał do czasów obecnych w formie trwałej ruiny, to stanowi znakomite materialne świadectwo potęgi Zakonu Krzyżackiego. Najlepiej zachowała się wieża Gdanisko, która w XVI-XVIII wieku używana była przez Toruń jako składnica prochu strzelniczego. Podobnie podziemia zamku głównego, w których do niedawna mieściło się Muzeum Historii Zamku. Dziś w podziemiach prezentowana jest m.in. ekspozycja warsztatu strycharskiego, znaleziska archeologiczne.

Teren zamku o powierzchni ok. 2,2 ha jest jedną z trzech części toruńskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów