Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

MIĘDZYNARODOWY PAKIET EDUKACYJNY

PROJEKT STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
I OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWP
Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT
IX ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI


W Toruniu rozpoczęliśmy IX Światowy Zjazd Nauczycieli „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”. W tym roku udział w zjeździe bierze 200 nauczycieli z 27 krajów świata: Australii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Kanady, Kataru, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Przed uczestnikami ponad 70 godzin debat, sesji, wykładów, dyskusji i rozmów o polskiej edukacji poza granicami ojczyzny.

Inauguracja zjazdu odbyła się 26 maja 2023 r. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. W pierwszym dniu minister Andrzej Dera uroczyście przeczytał list od Pierwszej Damy, która objęła Zjazd Patronatem Honorowym. Gości i uczestników w imieniu organizatora przywitał Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski wyrażając przekonanie, że pierwsze po okresie pandemii spotkanie polskich nauczycieli z całego świata będzie inspirującym i pożytecznym w ich codziennej pracy wydarzeniem.

- Wszystkim organizatorom, uczestnikom i promotorom tego toruńskiego zjazdu – zwłaszcza środowisku „Wspólnoty Polskiej” czy Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – bardzo dziękuję za sympatię dla Torunia i ponowny wybór naszego miasta na miejsce Państwa spotkania – zwrócił się do zebranych prezydent Michał Zaleski, nawiązując do faktu, iż nasze miasto gościło już to wydarzenie w 2019 roku. - Jednocześnie wszyscy odnotowujemy z uznaniem jubileusz 10-lecia działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dlatego jest mi miło poinformować, że w uznaniu zasług tej szczególnej instytucji dla polskiego środowiska nauczycielskiego oraz edukacji w Polsce i za granicą zdecydowałem o nadaniu Ośrodkowi medalu pamiątkowego Roku Mikołaja Kopernika. Wyróżniamy nim w tym czasie w Toruniu instytucje szczególnie zasłużone dla tradycji kopernikańskiej, a do takich Ośrodek bez wątpienia należy - mówił prezydent, wręczając Katarzynie Czyżyckiej, dyrektorce programowej, oraz Dariuszowi Bonisławskiemu, prezesowi „Wspólnoty Polskiej”, okolicznościowy medal.

Dziewiąty Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Polskich jest kontynuacją cyklu spotkań pedagogów polonijnych z całego świata – pierwsze odbyło się w 2010 r. w Ostródzie. Uczestnicy rozmawiają o problematyce budowania i podtrzymywania polskości w rodzinie, szkole i kościele. W roku 2023 – Roku Kopernikańskim zjazd stanowi część projekt „Z Kopernikiem przez świat”.

Uczestnicy zjazdu przez cały weekend będą uczestniczyć w panelach, które w tym szczególnym roku przybliżą sylwetki wybitnych Polaków, oraz w warsztatach pokazujących, jak uczyć młodych ludzi otwartych na świat, kreatywnych i potrafiących z uporem realizować swoje pasje, by – tak jak Kopernik – odkrywać prawa rządzące przyrodą i wytyczać tory rozwoju nauki dla przyszłych pokoleń. Nowością jest udział nauczycieli ze szkół polskich. Nie zabraknie także tradycyjnego spaceru po toruńskiej starówce oraz bogatego programu artystycznego.Wykład inauguracyjny Artura Bartłomieja Chmielewskiego

Wykład inauguracyjny "Polskość i gwiazdy" wygłosił Artur Bartłomiej Chmielewski - menadżer misji kosmicznych i NASA - polski naukowiec, pracownik Jet Propulsion Laboratory. Studiował w University of Michigan i University of Southern California, ukończył mechanikę i informatykę. Następnie podjął wakacyjną pracę w fabryce samochodów Forda, dzięki czemu później, w JPL, zaproponowano mu pracę przy projektach marsjańskiego łazika elektrycznego. Pracował przy misjach sond kosmicznych Galileo, Ulysses i Cassini-Huygens, a także – w 2014 w projekcie „Arctic Radiation IceBridge Sea and Ice Experiment”. Najbardziej zasłynął jednak z zarządzania po stronie amerykańskiej projektem Rosetta – sondy kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej, której zadaniem było wejście na orbitę wokół jądra komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko i osadzenie na jej powierzchni lądownika.

Poza inżynierią i nauką zajmował się konsultowaniem filmów w Hollywood i pracował z amerykańskimi Indianami nad wprowadzeniem słów naukowych do języka Navajo. Uwielbia też pracować z młodzieżą, pomaga startupom, organizuje kluby naukowe dla liceów i projekty badawcze dla uniwersytetów. Obecnie naukowiec pracuje nad następnym helikopterem na Marsa i misją OASIS, która będzie szukać wody pod Saharą. OASIS jest jego ulubioną misją, gdyż daje możliwość użycia technologii kosmicznych dla poprawienia życia na Ziemi.

Nazwisko powinno być Państwu znajome, bowiem Artur Bartłomiej jest synem rysownika Henryka Chmielewskiego („Papcia Chmiela”), autora serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek” oraz brat Moniki Lehman, graficzki i twórczyni gobelinów. Co ciekawe w NASA ze względu na problemy z wymówieniem polskiego nazwiska Chmielewskiego nazywają go ABC - od pierwszych liter imion i nazwiska. Ojciec wybrał specjalnie imiona tak, żeby utworzyć akronim ABC.

W 2021 roku Artur Bartłomiej Chmielewski wydał książkę dla dzieci i młodzieży "Kosmiczne wyzwania. Jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy" razem z dziennikarką Eweliną Zambrzycką-Kościelnicką. Książka jest ozdobiona jedną z ostatnich wykonanych przed śmiercią grafik Papcia Chmiela.

Chmielewski jest od lat zwolennikiem budowania w Polsce prężnego programu kosmicznego, bo jak twierdzi to inspiracja technologiczna i miejsca pracy przyciągające najzdolniejszych naukowców. Polacy, którzy przyjeżdżają do NASA - jak twierdzi Chmielewski - są niezwykle mądrzy, dobrze wykształceni i pracowici. Ten potencjał można wykorzystać w Polsce. "Nowoczesne badania kosmosu to wielka szansa dla Polski. Powinna ona zostać światowym liderem w budowie małych międzyplanetarnych statków" - zapewnia ekspert NASA. Liczymy, że te słowa urzeczywistnią się w niedalekiej przyszłości.

10 lat istnienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

To już 10 lat! Tradycja i nowoczesność – 10 lat istnienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w misji wspierania oświaty polonijnej.Inauguracyjny koncert

Oprawę muzyczną zapewniły skrzypaczki z zespołu Violledies - Marta Bilińska-Pilch oraz altowiolistka – Monika Kamińska. Począwszy od czasów licealnych po dzień dzisiejszy skrzypaczki prowadzą aktywne życie artystyczne, biorąc udział w licznych koncertach w kraju i za granicą (Litwa, Niemcy, Austria, Holandia, Francja, Anglia, Szkocja, Włochy, Hiszpania, Węgry), gdzie doskonalą swoje umiejętności współpracując z wieloma znakomitymi muzykami oraz dyrygentami. Na swoim koncie mają również udział w festiwalach, konkursach instrumentalnych oraz kursach mistrzowskich. Na stałe związane są z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i kwartetami smyczkowymi, a także współpracują z różnego rodzaju zespołami wykonującymi m.in. muzykę rozrywkową i jazzową.Drugi dzień Zjazdu - Obrady, warsztaty...

Sesja I – Polacy Światu – treść i forma

Treści: Giganci nauki Narzędzia: Język odziedziczony a język ojczysty. Porównanie kompetencji w zakresie języka polskiego uczniów z Polski i przebywających na emigracji.
Metody: Dzieciaki w kosmosie! Skuteczne sposoby realizacji założeń dydaktycznych na przykładzie projektu „Z Kopernikiem przez świat”. Wykład interaktywny.
Treści: Polacy światu – Polskie siły zbrojne na Zachodzie

Sesja II warsztatowa

Panel 1. Forum kadry kierowniczej szkół polonijnych. Wyzwania czasów.
Panel 2. Projekt: Szkoła 6.0. Networking i partnerstwo
Panel 3. Jak się uczy mózg dziecka dwujęzycznego? Warsztaty neurodydaktyki

Podczas zjazdu omawiane są ważne z punktu widzenia nauczycieli polonijnych zagadnienia metodyki nauczania, możliwości rozwiązywania różnych problemów – tłumaczy Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zależy nam na tym, żeby uczniowie mieli możliwość nauki języka polskiego, historii, geografii – podkreśla Edyta Ożarek, dyrektor polskiej sobotniej szkoły im. Jana Pawła II w Liverpoolu. – Jest to niezmiernie ważne ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo oddaleni od Polski. Uczymy dzieci, które są już drugim, trzecim pokoleniem Polaków w Australii – mówi polska nauczycielka z Melbourne w Australii. – Ten kontakt z żywym językiem nie jest tak łatwy, jakby był tutaj, w Polsce. Rola rodziny jest tutaj bardzo duża.

Jesteśmy z Wilna, z Litwy. To nie jest takie łatwe, bycie Polakiem poza granicami kraju, natomiast staramy się, utrzymujemy tę polskość w sposób najbardziej możliwy i przyjechałyśmy za nowymi doświadczeniami – mówią inne uczestniczki wydarzenia.Za nami drugi dzień IX Swiatowego Zjazdu Nauczycieli. Zastanawialiśmy się jak przekazać dumę z Polski najmłodszym pokoleniom. Jako pierwszy wykład wygłosił dr Jarosław Szarek, który przypomniał postaci Gigantów Nauki. Następnie prof Anna Seretny zaprezentowała raport z badań nad językiem polskim ośmoklasistów z całego świata. Raport powstał dzieki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Agnieszka Kaczmarczyk przedstawiła skuteczne metody nauczania poprzez ruch i słowo. Finałem sesji pierwszej były wspólne obrady dotyczące postaci żołnierzy walczących w Polskich Siłach Zbrojnych.

W sesji warsztatowej uczestnicy pracowali w trzech grupach roboczych.

Kopernik i krzyżacy

Wieczór spędziliśmy w ruinach zamkowych rozważając - w swobodnej co widać na zdjęciach atmosferze - temat "Kopernik i Krzyżacy". Jednak temat jest poważny. Pamiętajmy, że w grudniu 1519 roku wybuchła ostania wojna polsko-krzyżacka. W jej trakcie wojska zakonu między innymi bezskutecznie oblegały Olsztyn. Niebagatelną rolę w obronie miasta odegrał Mikołaj Kopernik. To wówczas Kopernik w imieniu obrońców Olsztyna i innych zamków biskupstwa zwracał się do króla Polski „Najjaśniejszego Władcy i Pana, Zygmunta z Bożej łaski Króla Polski, Wielkiego Księcia Litwy, Pana i Dziedzica Rusi i Prus etc. Pana Naszego Najłaskawszego” jako do swego władcy. Prosił o pomoc, zapewniając, że obrońcy sami też nie poskąpią wysiłków. Niestety list pisany przez Kopernika 16 listopada 1520 roku do Zygmunta I przejęli Krzyżacy, dlatego przez długi czas przechowywano go w archiwum w Królewcu, a po II wojnie światowej znalazł się w Staatliches Archivlager w Getyndze.

Zimą 1521 roku Wielki Mistrz Krzyżacki z zajętego przez Krzyżaków Dobrego Miasta wysłał do obrońców Olsztyna ultimatum z żądaniem kapitulacji. W przeciwnym razie miasto miało zostać zniszczone. Żądanie Albrechta Kopernik i wojskowi dowódcy miasta odrzucili. Stojące pod miastem wojska zakonu zostały rozpędzone, wzięto nawet kilku jeńców. 26 stycznia dowódca załogi krzyżackiej z Dobrego Miasta, Wilhelm von Schaumburg, podjął próbę zdobycia Olsztyna. Próba się nie powiodła „z powodu braku drabin” - mury kurtynowe zamku w Olsztynie miały niebagatelne jak na tamte czasy 12 metrów wysokości.

Niedługo po tym Polacy zburzyli zamek w Pasłęku, ważny krzyżacki punkt warowny w Prusach Górnych. Plany wielkiego mistrza zmierzające do podbicia Prus Królewskich nie powiodły się.

Miejsce spotkania uczestnikó zjazdu, ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu są pozostałościami po pierwszej i jednocześnie najstarszej warowni krzyżackiej na terenie dawnych Prus. Stanowił bazę wypadową do podboju plemion pruskich i tworzenia na ich terenie potężnego państwa, a jednoczesnie był strategicznym - granicznym i najdalej na południe wysuniętym zamkiem krzyżackim. Komturski zamek, którego budowę rozpoczęto ok. połowy XIII wieku składał się z zamku głównego, międzymurza i przedzamczy.

Zamek został zdobyty w lutym 1454 r. przez mieszczan Starego Miasta Torunia, co było początkiem polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej. Wkrótce rozebrany decyzją toruńskiej Rady miejskiej, aby uniezależnić się od przyszłej władzy zwierzchniej i uniemożliwić jej utrzymywania w mieście swojej załogi wojskowej.

Odkopany spod gruzu w 1966 roku z okazji 500. rocznicy zawarcia drugiego pokoju toruńskiego i 1000-lecia państwa polskiego przetrwał do czasów obecnych w formie trwałej ruiny, to stanowi znakomite materialne świadectwo potęgi Zakonu Krzyżackiego. Najlepiej zachowała się wieża Gdanisko, która w XVI-XVIII wieku używana była przez Toruń jako składnica prochu strzelniczego. Podobnie podziemia zamku głównego, w których do niedawna mieściło się Muzeum Historii Zamku. Dziś w podziemiach prezentowana jest m.in. ekspozycja warsztatu strycharskiego, znaleziska archeologiczne.

Teren zamku o powierzchni ok. 2,2 ha jest jedną z trzech części toruńskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZY EDUKACYJNI:

ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W BELGII
MACIERZ SZKOLNA NA LITWIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII


ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 35184 ZAINTERESOWANYCH OSÓB

OPRACOWANIE GRAFICZNE I INFORMATYCZNE PORTALU PROJEKTU
©   POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA