Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

MIĘDZYNARODOWY PAKIET EDUKACYJNY

PROJEKT STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
I OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWP
Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT
Przed światową inauguracją projektu...


Światowa inauguracja projektu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" „Z Kopernikiem przez świat” dokonana. W chicagowskim Copernicus Center Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski, w obecności polskiej delegacji rządowej oraz ponad tysiąca uczniów z 50. szkół polonijnych, otwierając oficjalnie przedsięwzięcie, które potrwa do końca Roku Kopernikańskiego stwierdził, że tym działaniem chcemy wszystkim pokazać, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój cywilizacji.List Pierwszej Damy do uczestników inauguracji projektu

Projekt odbywa się pod patronatem Pierwszej Damy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, któa skierowała do zebranych list.

Uczestnicy i Organizatorzy uroczystej inauguracji międzynarodowego projektu edukacyjnego
„Z Kopernikiem przez świat”w chicagowskim Copernicus Center

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
Drodzy Rodacy i Przyjaciele Polski,
Dostojni Goście.

Mikołaj Kopernik, patron miejsca, w którym się Państwo zebrali, był genialnym polskim uczonym i jednym z najbardziej wszechstronnych w dziejach ludzkości. U progu ery nowożytnej zrewolucjonizował podstawy astronomii oraz filozofii nauki. Nie tylko, według popularnego powiedzenia, wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię, ale też z powodzeniem zajmował się medycyną, ekonomią, matematyką, kartografią i badaniami nad językiem. Był także prawnikiem oraz znakomitym urzędnikiem i dyplomatą w służbie Królestwa Polskiego.

Sukcesy zawdzięczał przede wszystkim własnym uzdolnieniom i pracowitości. Jednak trzeba przypomnieć, że wychował się w Polsce, w środowisku, w którym ceniono wiedzę i dbano o rozwój nauki. Wiele zyskał jako student najstarszych w świecie, a ówcześnie również najlepszych uniwersytetów, czyli Akademii Krakowskiej oraz włoskich uczelni w Bolonii i Padwie. Choć podczas swojej podróży po Europie mógł zamieszkać w dowolnym kraju, osiadł na stałe w Polsce. Tu zasłużył się między innymi jako współorganizator obrony północnych granic swojej Ojczyzny przed agresją wrogiego państwa zakonu krzyżackiego.

Bieżący rok jest szczególnie poświęcony upamiętnieniu naszego wielkiego rodaka. Dziewiętnastego lutego mija 550. rocznica urodzin, a w maju 480. rocznica śmierci wybitnego toruńskiego uczonego. To wyjątkowa okazja, aby przypomnieć jego zasługi – a zarazem fakt, że był aktywnym członkiem wspólnoty, którą po dziś dzień spaja polski język, historia i wartości. Dumni z dokonań Mikołaja Kopernika będziemy mogli raz jeszcze wyrazić, jak zakorzenienie w ponadtysiącletniej kulturze polskiej określiło naszą tożsamość.

Ważne zadanie stoi tu przed Polakami mieszkającymi poza granicami Rzeczypospolitej. Znając wielki potencjał nauczycieli i uczniów zagranicznych szkół polskich, jestem przekonana, że wykażą się oni wspaniałą inwencją i zapałem. Jednak warto również łączyć siły po to, aby realizować razem większe, szerzej zakrojone przedsięwzięcia. Dlatego z radością zgodziłam się objąć honorowy patronat nad inaugurowanym dzisiaj projektem pod hasłem „Z Kopernikiem przez świat”. Dziękuję jego inicjatorom i organizatorom, czyli przede wszystkim działaczom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oraz wszystkim, którzy zgodzili się uczestniczyć w jego realizacji, szczególnie jako wspierający partnerzy i ambasadorowie. Ufam, że to zaangażowanie przyniesie Państwu wiele satysfakcji, że spopularyzuje szkolnictwo polonijne oraz przyczyni się do zacieśnienia serdecznych więzi między Polakami i osobami pochodzenia polskiego na wszystkich kontynentach.

Życzę Państwu oraz naszym drogim Młodym Rodakom powodzenia w pasjonującej podróży „Z Kopernikiem przez świat” – ku nowym horyzontom wiedzy, ku symbolizowanym przez gwiazdy dalekosiężnym, ambitnym celom i ideałom. Gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam.

Agata Kornhauser–Duda


Ambasadorowie projektu

Celem projektu jest promocja Polski oraz osiągnięć polskiej nauki, jak i popularyzacja wiedzy na temat życia i dokonań Mikołaja Kopernika, a przez ożywianie pamięci o znamienitym Polaku, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej wśród Polonii i Polaków żyjących zarówno w kraju jak i poza granicami ojczyzny.

Do tego dzieła niezbędni są ludzie, którzy swoim autorytetem wesprą to przedsięwzięcie. I tak Ambasadorami projektu są prof. dr hab. n. med. dr hc Marek Rudnicki, ks. biskup dr hab. Piotr Turzyński Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Prezydent Torunia Michał Zaleski, Bogdan Chmielewski Dyrektor Wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej oraz Agnieszka Oszczyk z TVP i Robert Szaj - dyrektor TVP Nauka.

Projekt będzie realizowany w 32 krajach do końca 2023 roku. Szacowana liczba osób biorących udział w projekcie wynosi 75 tys. Współpracę na rzecz realizacji projektu „Z Kopernikiem przez świat” zawiązano już z wieloma instytucjami naukowymi, samorządami i organizacjami. Wśród partnerów zagranicznych jest Kongres Polonii Amerykańskiej, który od wielu lat wspiera "Wspólnotę Polską" w działaniach realizowanych na rzecz Polonii poza granicami i w PolsceZ KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.Zdjecia: Arthur Partyka - Dziennik Związkowy; Dariusz Liachowski - transcendentphoto.com
PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZY EDUKACYJNI:

ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W BELGII
MACIERZ SZKOLNA NA LITWIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII


ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 35183 ZAINTERESOWANYCH OSÓB

OPRACOWANIE GRAFICZNE I INFORMATYCZNE PORTALU PROJEKTU
©   POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA