Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

MIĘDZYNARODOWY PAKIET EDUKACYJNY

PROJEKT STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
I OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWP
Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT
Kopernik żyje!Rok 2023 ogłoszony został w Polsce rokiem Mikołaja Kopernika. To „Rok Kopernikański”, który jest jednocześnie 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicy śmierci tego Wybitnego Polaka. To także niepowtarzalna okazja do celebrowania osiągnięć Mikołaja Kopernika, który reprezentował innowacyjne spojrzenie na świat, łączył kreatywność ze sztuką oraz poszukiwał ambitnych wyzwań. Chcąc przybliżyć młodym ludziom na całym świecie postać znakomitego Astronoma, pragniemy również zachęcić do wspólnej aktywności – poznania osób, które swoimi działaniami wyróżniają się wśród społeczności lokalnej.

Z tej okazji zapraszamy Państwa Szkołę/Społeczność do udziału w projekcie polegającym na znalezieniu w swoim otoczeniu, miejscowości lub regionie osoby polskiego pochodzenia, która dzięki zachowaniu, ponadprzeciętnych działaniach, wyróżniającej się postawie, może zostać nazwana współczesnym „Kopernikiem”. Zapraszamy uczniów/społeczność nie tylko do odszukania i wskazania takiej osoby, ale także do przygotowanie jednej z form prezentacji tej postaci na przykład poprzez wywiad, film, artykuł czy też pracę graficzną/prezentację multimedialną.

Na prace konkursowe czekamy do 28 lutego.

Autorzy najciekawszych i najlepszych prac dotyczących najbardziej wyjątkowych współczesnych „Koperników” zostaną docenieni poprzez zaproszenie ich wspólnie z bohaterem prezentacji do Polski na odbywający się w dniach 17 lipca – 23 lipca br. w Lidzbarku Warmińskim „Camp Copernicus”.
Dodatkowo prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas całodniowego live streamingu „Nic piękniejszego nad niebo”, 18 marca 2023 roku, na platformie Zoom.

Pragniemy budować w ten sposób poczucie wyjątkowej przynależności do społeczności polskiej, jej osiągnięć oraz działań w kraju i poza jego granicami, a także przez to kreować poczucie niezwykłej dumy, satysfakcji i zadowolenia z bycia Polakiem.

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół polonijnych polskich za granicą, do 18 roku życia.

Prace plastyczne (także komiksy) można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Artykuł powinien liczyć nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 słów.

Zdjęcia prac należy przesłać w formie załącznika jpg, podpisując załącznik imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz podając jego wiek i nazwę szkoły.

Zdjęcia muszą być dobrej jakości.

Filmy i wywiady nie mogą być dłuższe niż 15 minut, należy je przesłać przez serwis Wetransfer na adres mailowy: kopernikswp@gmail.com.
Załącznik należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podać jego wiek i nazwę szkoły.

Każda praca (film, praca plastyczna, wywiad, prezentacja itp.) musi zawierać krótki opis prezentowanej postaci.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

Zgodność z tematem projektu, czyli przedstawienie osoby, która może zostać uznana współczesnym „Kopernikiem”.

Wiedza merytoryczna na temat wybranego prezentowanej osoby.

Nowatorskie, kreatywne zaprezentowanie osiągnięć bohatera.

Estetyka, samodzielność i oryginalność pracy.

ZASADY ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać do 28 lutego 2023. W tytule maila prosimy umieścić następujące informacje:

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu.

2. Imię i nazwisko prezentowanej osoby.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:
- podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgodę na udział podopiecznego w konkursie oraz
- oświadczenie RODO.

TERMINY

Prace należy przesłać do 28 lutego 2023r. na adres: kopernikswp@gmail.com
Prace przesłane po podanym terminie nie będą przyjmowane.


WIĘCEJ INFORMACJI - ZGŁOSZENIA


PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZY EDUKACYJNI:

ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W BELGII
MACIERZ SZKOLNA NA LITWIE
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII


ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 35188 ZAINTERESOWANYCH OSÓB

OPRACOWANIE GRAFICZNE I INFORMATYCZNE PORTALU PROJEKTU
©   POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA