SWP
2022-09-26 MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ PŁYWACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Polska

W dniach 20 - 23 września 2022 na pływalni krytej MOSiR w Pułtusku odbył się II Międzynarodowy Turniej Pływacki dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 40 zawodników z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu oraz dzieci i młodzież z Polski.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Wspólnota Polska, partnerem Burmistrz Miasta Pułtusk, MOSiR Pułtusk oraz klub sportowy Posejdon. Sędzią głównym był pan Mariusz Osica.

Medale zwycięzcom wręczali: Krzysztof Łachmański Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Pan Marcin Nożykowski dyrektor MOSiR w Pułtusku.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska dziękuje Burmistrzowi Pułtuska Panu Wojciechowi Gregorczykowi za udostepnienie Pływalni oraz obiektów sportowych podczas rozgrywania wszystkich polonijnych zawodów sportowych.


Zadanie dofinanspwano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do zobaczenia za rok!


WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO POLONIJNEGO
TURNIEJU PŁYWACKIEGO 2022


PORTAL TURNIEJU PŁYWACKIEGO

Polonijne pływanie

Pływanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Pułtusku w 2021 r. i na ich prośbę Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" postanowiło zorganizować 4-dniowy Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki dla dzieci i młodzieży. To będzie już druga edycja turnieju. W zeszłym roku w turnieju wzięła udział młodzież z Polski, Ukrainy, Kazachstanu.

Do udziału zaprosiliśmy 40 polonijnych i polskich młodych sportowców. Turniej odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe.

Sport, jako „najpiękniejsza forma rozrywki”

Sport, jako „najpiękniejsza forma rozrywki”, odgrywa ważną rolę w życiu człowieka i służy budowaniu braterskiego i solidarnego społeczeństwa; lekkoatletyka jest zaś aktywnością najbardziej naturalnie związana z codziennym życiem aktywnego ruchowo człowieka. Sport ułatwia integrację w grupie, w której człowiek może znaleźć osoby o podobnych wyzwaniach i celach. Ponadto, sport stanowi pole nauki zasad życia zbiorowego: ułatwia przyswajanie wartości, takich jak szacunek dla innych, wielkoduszność, braterstwo, solidarność, poczucie przynależności, chęć niesienia pomocy, altruizm, dzielenie się, szacunek dla zasad i prawa, lojalność, kształtowanie dyscypliny oraz współżycia w grupie; pomaga pokonać egoizm, poczucie samowystarczalności, kształtuje postawę obywatelską, dążenie do kompromisu w społeczności i poczucia z nią solidarnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach sportowych daje zawodnikom poczucie wspólnoty. Realizacja wydarzenia w ramach projektu wynika z potrzeb organizacji polonijnych na świecie, a co za tym idzie osób – Polaków i Polonii – którzy tę organizację tworzą.

Odpowiadamy na potrzeby Polonii

Tworząc projekt opieraliśmy się na realnych potrzebach zgłoszonych przez środowiska polonijne z całego świata. Celem naszego projektu jest wzmacnianie środowisk polskich na całym świecie, dlatego początkiem każdego pomysłu jest wsłuchanie się w potrzeby środowisk które tworzą Polonia i Polacy mieszkające poza granicami Polski. Nie zawsze tym potrzebom uda się zaradzić, ale na pewno są one podstawą do wyznaczenia kierunków pomocy i sposobów realnych działań, dzięki którym udaje się odpowiadać na potrzeby i dzięki temu wzmacniać środowiska polonijne na całym świecie. Sytuacja Polaków na Białorusi, ale tez Litwie i w Czechach, jest często trudna (czy to ze względów politycznych czy ekonomicznych). Poprzez dofinansowanie działań sportowych dajemy im możliwości realizacji i poprzez sport często w kolorach barw narodowych dumy z bycia Polakiem. Dla Polonii ciągła dbałość o celebrowanie polskości jest warunkiem przetrwania kolejnego urodzonego pokolenia Polaków, którzy bez wsparcia i motywacji ze strony Macierzy już dawno utraciliby więzi łączące ich z Polską.Organizator
Zadanie dofinanspwano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.Partner turnieju


PATRONAT MEDIALNY - OPRACOWANIE: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów