Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki
dla dzieci i młodzieży

Pułtusk, 20-23 września 2022Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki
dla dzieci i młodzieży


W dniach 20 - 23 września 2022 na pływalni krytej MOSiR w Pułtusku odbył się II Międzynarodowy Turniej Pływacki dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 40 zawodników z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu oraz dzieci i młodzież z Polski.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Wspólnota Polska, partnerem Burmistrz Miasta Pułtusk, MOSiR Pułtusk oraz klub sportowy Posejdon. Sędzią głównym był pan Mariusz Osica.

Medale zwycięzcom wręczali: Krzysztof Łachmański Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Pan Marcin Nożykowski dyrektor MOSiR w Pułtusku.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska dziękuje Burmistrzowi Pułtuska Panu Wojciechowi Gregorczykowi za udostepnienie Pływalni oraz obiektów sportowych podczas rozgrywania wszystkich polonijnych zawodów sportowych.


Zadanie dofinanspwano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do zobaczenia za rok!


WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO POLONIJNEGO TURNIEJU PŁYWACKIEGO 2022Polonijne pływanie

Pływanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Pułtusku w 2021 r. i na ich prośbę Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" postanowiło zorganizować 4-dniowy Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki dla dzieci i młodzieży. To będzie już druga edycja turnieju. W zeszłym roku w turnieju wzięła udział młodzież z Polski, Ukrainy, Kazachstanu.

Do udziału zaprosiliśmy 40 polonijnych i polskich młodych sportowców. Turniej odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe.

Sport, jako „najpiękniejsza forma rozrywki”

Sport, jako „najpiękniejsza forma rozrywki”, odgrywa ważną rolę w życiu człowieka i służy budowaniu braterskiego i solidarnego społeczeństwa; lekkoatletyka jest zaś aktywnością najbardziej naturalnie związana z codziennym życiem aktywnego ruchowo człowieka. Sport ułatwia integrację w grupie, w której człowiek może znaleźć osoby o podobnych wyzwaniach i celach. Ponadto, sport stanowi pole nauki zasad życia zbiorowego: ułatwia przyswajanie wartości, takich jak szacunek dla innych, wielkoduszność, braterstwo, solidarność, poczucie przynależności, chęć niesienia pomocy, altruizm, dzielenie się, szacunek dla zasad i prawa, lojalność, kształtowanie dyscypliny oraz współżycia w grupie; pomaga pokonać egoizm, poczucie samowystarczalności, kształtuje postawę obywatelską, dążenie do kompromisu w społeczności i poczucia z nią solidarnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach sportowych daje zawodnikom poczucie wspólnoty. Realizacja wydarzenia w ramach projektu wynika z potrzeb organizacji polonijnych na świecie, a co za tym idzie osób – Polaków i Polonii – którzy tę organizację tworzą.

Odpowiadamy na potrzeby Polonii

Tworząc projekt opieraliśmy się na realnych potrzebach zgłoszonych przez środowiska polonijne z całego świata. Celem naszego projektu jest wzmacnianie środowisk polskich na całym świecie, dlatego początkiem każdego pomysłu jest wsłuchanie się w potrzeby środowisk które tworzą Polonia i Polacy mieszkające poza granicami Polski. Nie zawsze tym potrzebom uda się zaradzić, ale na pewno są one podstawą do wyznaczenia kierunków pomocy i sposobów realnych działań, dzięki którym udaje się odpowiadać na potrzeby i dzięki temu wzmacniać środowiska polonijne na całym świecie. Sytuacja Polaków na Białorusi, ale tez Litwie i w Czechach, jest często trudna (czy to ze względów politycznych czy ekonomicznych). Poprzez dofinansowanie działań sportowych dajemy im możliwości realizacji i poprzez sport często w kolorach barw narodowych dumy z bycia Polakiem. Dla Polonii ciągła dbałość o celebrowanie polskości jest warunkiem przetrwania kolejnego urodzonego pokolenia Polaków, którzy bez wsparcia i motywacji ze strony Macierzy już dawno utraciliby więzi łączące ich z Polską.
II Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki
dla dzieci i młodzieży

Pułtusk, 20-23 września 2022
Cel zawodów

Wyłonienie najlepszych zawodników wśród zawodników polonijnych oraz
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,
- promocja Miasta Pułtusk
- integracja młodzieży zrzeszonej w polonijnych klubach pływackich i młodzieży polonijnej niezrzeszonej

Organizatorzy

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Współorganizator: Miasto Pułtusk

Termin i miejsce turnieju

20 - 23.09.2022 r.
Finał pływacki: 22.09.2022 r. – czwartek

Kryta Pływalnia w Pułtusku ul. Burmistrza St .Śniegockiego 3

- ilość torów: 6
- temperatura wody: 27 oC
- pomiar czasu: ręczny

PROGRAM RAMOWY


DZIEŃ I - Przyjazd uczestników turnieju – zakwaterowanie, zapoznanie z obiektami
- Spotkanie integracyjne
- Rejestracja w biurze turnieju
DZIEŃ II - Trening
- Realizacja programu turystycznego i integracyjnego - zwiedzanie Pułtuska
- Zawody
- Trening i spotkanie integracyjne
DZIEŃ III - Trening
- Zawody
- Program kulturalny
- Treningi i spotkanie integracyjne
DZIEŃ IV - Wręczenie nagród
- Oficjalne zakończenie turnieju
- Wyjazd uczestników

KATEGORIE WIEKOWE


W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie (brak przeciwwskazań do uprawiania sportu amatorskiego) w następujących kategoriach wiekowych:

DZIEWCZĘTA (K) CHŁOPCY (M)

grupa I K do 12 lat
grupa II K od 13 do 16 lat
grupa III K od 17 do 20 lat
grupa IV K od 21 do 25 lat

grupa I M do 12 lat
grupa II M od 13 do 16 lat
grupa III M od 17 do 20 lat
grupa IV M od 21 do 25 lat

O przynależności do danej grupy decyduje rok urodzenia.
Podstawą rozegrania konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie wiekowej lub pięciu sztafet.
W przypadku braku wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone.
Ostateczny przydział do danej grupy podejmie Sędzią Głównym.

Program zawodów


LP DZIEWCZĘTA LP CHŁOPCY
1 50m dowolnym gr I, gr II, gr III, gr IV 2 50m dowolnym gr I, gr II, gr III, gr IV
3 50m st. klasycznym gr II, gr III, gr IV 4 50m st. klasycznym gr II, gr III, gr IV
5 50m st. grzbietowym gr I, gr II, gr III, gr IV 6 50m st. grzbietowym gr I, gr II, gr III, gr IV

Rozgrzewka godz. 9.00-9.45

Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00


SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW

Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami według grup wiekowych.

Zawody będą rozgrywane według przepisów FINA i PZP, starty odbywać się będą „na zakładkę”.

Zawodnicy zobowiązani są do używania strojów pływackich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mają prawo startu we wszystkich konkurencjach dla danej grupy wiekowej.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Organizatorem.

Dla pierwszych trzech zawodników/zawodniczek w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną wręczone medale.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
  2. Pływalnia: długość: 25 metrów; temperatura wody: 27oC; ilość torów: 6; pomiar czasu: ręczny.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników oraz skład sędziowski.
  2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA.
  3. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu.
  4. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
  5. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
  6. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
  7. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez Organizatora.
  8. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych przez Organizatora.

Nabór - zgłoszenia

Nabór otwarty

Zgłoszenia do zawodów wysyłamy na adres e-mail: swp.pultusk@gmail.com

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2022

Wpisując: imię nazwisko,dokładną datę urodzenia zawodnika oraz konkurencję w której startuje.
Ewentualne zmiany będą przyjmowane do dnia 20.09.2022 r. do godz. 2100.

Zastrzegamy ilość uczestników do 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
Organizator
Zadanie dofinanspwano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.Partner turnieju


PATRONAT MEDIALNY - OPRACOWANIE: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA