SWP
2022-09-06 POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE Polska

Kolejne Polonijne Forum Ekonomiczne, odbywające się w ramach Forum Ekonomicznego, rozpoczęło się dzisiaj w Karpaczu. Otwierając je Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, jako wstęp potwierdzający wagę przykładaną do kwestii polonijnych zaprezentował film z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, w którym Premier RP Mateusz Morawiecki obiecał, że rząd polski nadal będzie wspierał Polaków na całym świecie, ale jednocześnie liczy na współpracę dla dobra naszej wspólnej ojczyzny. Minister Jan Dziedziczak natomiast przypomniał, że w 2022 roku polski rząd przeznaczył na organizacje polskie oraz inicjatywy polonijne poza ojczyzną kwotę ponad 580 milionów złotych, co stanowi 50 procent więcej, niż w roku ubiegłym i jest wartością rekordową w dotychczasowej historii wsparcia udzielanego Polonii przez Polskę.

Na bazie ostatnich badań zaprezentowano również wyniki spisu organizacji polonijnych, w wyniku którego okazało się, że 20 milionów Polaków żyje poza granicami ojczyzny, zaś na ich rzecz działa 9 tysięcy polskich organizacji w 115 krajach.

Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, akcentował nowe podejście do kwestii polonijnych wypracowane na zakończonym niedawno Kongresie "Kraj-Emigracja" zorganizowanym przez SWP w Warszawie. Przywołując myśl Świętego Jana Pawła II przypomniał, że punktem wyjścia do rozważań o Polonii i jej roli w świecie winna być rzeczywistość Ojczyzny, jako wspólnego dobra, na rzecz którego zobowiązani jesteśmy działać niezależnie od miejsca w którym żyjemy. Tym samym również emigracja polska staje się pełnoprawnym uczestnikiem w budowaniu pozycji kraju i jest naturalnym emisariuszem idei konstytuujących dobro i pomyślność Polski

Ksiądz prof. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mówił zaś, że przyszłości nie zbuduje się bez silnych elit. – Nie ma przyszłości bez teraźniejszości, tak samo jak nie ma teraźniejszości bez przeszłości – konkludował rektor warszawskiej uczelni.

Zapraszamy na relację filmową i fotograficzną z pierwszego dnia Forum.

UROCZYSTE OTWARCIE POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO


15:40 - 16:40    Panel dyskusyjny

Wspólnota Polonii i Polski wobec nowych wyzwań

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Dariusz Bonisławski - Prezes, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polska
 • John Tomczak - Prezes, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kanada
 • Tadeusz Adam Pilat - Prezydent, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Szwecja
 • Frank Spula - Prezes, Kongres Polonii Amerykańskiej, USA
 • Tadeusz Pilat - Szwecja, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 • Teresa Berezowska - Przewodnicząca, Rada Polonii Świata, Kanada
 • Jarosław Narkiewicz - Wice Prezes, Związek Polaków na Litwie
 • Ryszard Czekalski - Rektor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

TRANSMISJA NA ŻYWO: REALIZACJA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
16:50 - 17:50    Panel dyskusyjny

Sport dla promocji Polski

Moderator:

Witold Rybczyński - Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią, Polski Komitet Olimpijski (PKOL), Polska

Paneliści:

 • Robert Korzeniowski - Przewodniczący Rady Fundacji, Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Polska
 • Arnold Sikora - Wiceprezes, PTTS BESKID ŚLASKI, Czechy
 • Małgorzata Kwiatkowska - Prezes, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Australia
 • Jerzy Walczak - Wiceprezes, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Szwecja

TRANSMISJA NA ŻYWO: REALIZACJA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
19:25 - 20:25    Panel dyskusyjny

Promocja polskiej żywności w świecie poprzez środowiska polonijne

Moderator:

Maciej Cybulski - Centrum Biznesu Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Gość:

 • Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Paneliści:

 • Barbara Wojda - Prezes, Polska Macierz Szkolna w Belgii, Belgia
 • Łukasz Dudka - Dyrektor Wykonawczy, Dziennik Związkowy, USA
 • Chris Porowski - Wiceprezes, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Newadzie, USA
 • Łukasz Gołubowicz - Sourcing Manager, Blue Pear International Founder, Holandia
 • Maria Pappas - Skarbnik, Cook County, USA

TRANSMISJA NA ŻYWO: REALIZACJA POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWPPORTAL FORUM


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów