POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE 2022
POLONIAN ECONOMIC FORUM 2022

organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska

6-8 września 2022, Karpacz

RELACJA Z POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO 2022

POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE
W RAMACH XXXI FORUM EKONOMICZNEGO

organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska"


Od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu odbywa się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

W ramach Polonijnego Forum Ekonomicznego odbędzie się łącznie 16 paneli dyskusyjnych, w tym 6 paneli prowadzonych przez ministra Jana Dziedziczaka Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz 10 paneli prowadzonych przez Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską przebywa obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). Ten wielki potencjał gospodarczy i kulturowy ma niebagatelne znaczenie ekonomiczne.


PIERWSZY DZIEŃ FORUM

Kolejne Polonijne Forum Ekonomiczne, odbywające się w ramach Forum Ekonomicznego, rozpoczęło się dzisiaj w Karpaczu. Otwierając je Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, jako wstęp potwierdzający wagę przykładaną do kwestii polonijnych zaprezentował film z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, w którym Premier RP Mateusz Morawiecki obiecał, że rząd polski nadal będzie wspierał Polaków na całym świecie, ale jednocześnie liczy na współpracę dla dobra naszej wspólnej ojczyzny. Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, akcentował nowe podejście do kwestii polonijnych wypracowane na zakończonym niedawno Kongresie "Kraj-Emigracja" zorganizowanym przez SWP w Warszawie. Ksiądz prof. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mówił zaś, że przyszłości nie zbuduje się bez silnych elit.

WIĘCEJ INFORMACJI

DRUGI DZIEŃ FORUM

Niezwykle emocjonalne podsumowanie programów pomocy Rodakom z Ukrainy, prezentacja działań administracji rządowej na rzecz Polonii, polskie startupy za granicą – nowe możliwości dla polskiej gospodarki, budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM, współczesne wyzwania edukacji polonijnej - oferta wsparcia państwa polskiego dla edukacji, polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy - wyobrażenia, realia - możliwości; przykład amerykański, to tematy paneli dyskusyjnych drugiego dnia Polonijnego Forum Ekonomicznego.

WIĘCEJ INFORMACJI

TRZECI DZIEŃ FORUM

Trzeci, a zarazem ostatni dzień Polonijnego Forum Ekonomicznego to zagadnienia związane z polskim rynkiem medycznym dla Polonii, relacje nauki i biznesu jako kapitał współpracy dla polskiej gospodarki, polskie firmy jako instrument promocji polskiej gospodarki, turystyka polonijna - rosnący segment rynku w Polsce, współpraca samorządów ze środowiskiem polskim i polonijnym w świecie i wreszcie networking polskiego biznesu poza granicami.

WIĘCEJ INFORMACJI
PROGRAM POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO 2022


MIEJSCE: Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, 58-540 Karpacz    ZOBACZ NA MAPIE

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO15:30   

Uroczyste otwarcie Polonijnego Forum Ekonomicznego


15:40 - 16:40    Panel dyskusyjny

Wspólnota Polonii i Polski wobec nowych wyzwań

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Dariusz Bonisławski - Prezes, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polska
 • John Tomczak - Prezes, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kanada
 • Tadeusz Adam Pilat - Prezydent, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Szwecja
 • Frank Spula - Prezes, Kongres Polonii Amerykańskiej, USA
 • Tadeusz Pilat - Szwecja, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 • Teresa Berezowska - Przewodnicząca, Rada Polonii Świata, Kanada
 • Jarosław Narkiewicz - Wice Prezes, Związek Polaków na Litwie
 • Ryszard Czekalski - Rektor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

16:50 - 17:50    Panel dyskusyjny

Sport dla promocji Polski

Moderator:

Witold Rybczyński - Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią, Polski Komitet Olimpijski (PKOL), Polska

Paneliści:

 • Robert Korzeniowski - Przewodniczący Rady Fundacji, Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Polska
 • Arnold Sikora - Wiceprezes, PTTS BESKID ŚLASKI, Czechy
 • Małgorzata Kwiatkowska - Prezes, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Australia
 • Jerzy Walczak - Wiceprezes, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Szwecja

19:25 - 20:25    Panel dyskusyjny

Promocja polskiej żywności w świecie poprzez środowiska polonijne

Moderator:

Maciej Cybulski - Centrum Biznesu Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Gość:

 • Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Paneliści:

 • Barbara Wojda - Prezes, Polska Macierz Szkolna w Belgii, Belgia
 • Łukasz Dudka - Dyrektor Wykonawczy, Dziennik Związkowy, USA
 • Chris Porowski - Wiceprezes, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Newadzie, USA
 • Łukasz Gołubowicz - Sourcing Manager, Blue Pear International Founder, Holandia
 • Maria Pappas - Skarbnik, Cook County, USA

MIEJSCE: Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, 58-540 Karpacz    ZOBACZ NA MAPIE

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO11:10 - 12:25    Panel dyskusyjny

Polskie startupy za granicą – nowe możliwości dla polskiej gospodarki

Moderator:

Maciej Gnyszka - Prezes, Towarzystwa Biznesowe, Polska

Paneliści:

 • Dariusz Budrowski - Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska
 • Piotr Zwierzyk - CEO, Reality Unit LLC, USA
 • Wojciech Hanusek - Dyrektor - Założyciel, ADIUTORIUM, Szwajcaria
 • Piotr Marek - Przedsiębiorca, Grupa Tipmedia Sp. z o.o., Polska/USA

12:35 - 13:35    Panel dyskusyjny

Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Andrzej Wojciech Kempa - Przewodniczący, Federacja Polaków w Austrii, Austria
 • Zygmunt Jaczkowski - Prezes, Fundacja Caritas Super Omnia Est im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Polska
 • Artur Kondrat - Prezes Zarządu, Fundacja Polska360, Polska
 • Zbigniew Krysiak - Profesor, Przewodniczący Rady, Instytut Myśli Schumana, Polska
 • Stefan Tompson - Ekspert ds. komunikacji, Polska

13:45 - 14:45    Panel dyskusyjny

Współczesne wyzwania edukacji polonijnej - oferta wsparcia państwa polskiego dla edukacji

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Jan Badowski - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska
 • Justyna Kralisz - Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska
 • Sławomir Kowalski - Dyrektor, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
 • Piotr Semeniuk - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska

14:55 - 15:55    Panel dyskusyjny

Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy. Wyobrażenia, realia. Możliwości; przykład amerykański

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Dorota Andraka - Prezes, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA
 • Marek Rudnicki - Profesor, Dyrektor Programu Rezydencji, University of Illinois, USA
 • Alexandra Sumlinska - Dziennikarka, TVP World, Polska
 • Dawid Kostecki - Dyrektor, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska

16:05 - 17:05    Panel dyskusyjny

Programy pomocy Rodakom z Ukrainy, posiadaczom Karty Polaka

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Dariusz Bonisławski - Prezes, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polska
 • Szymon Szynkowski Vel Sęk - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
 • Michał Dworczyk - Minister, Członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska
 • Artur Niemczyk - Prezes Zarządu, Polski Zespół Humanitarny, Polska
 • Lilia Luboniewicz - Prezes, Fundacja Wolność i Demokracja, Polska
 • Marek Sobisz - Dyrektor, Centrum Dialogu Kultur w Wegrowie, Polska
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski - Członek Zarządu, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Polska

17:15 - 18:15    Panel dyskusyjny

Działania administracji rządowej na rzecz Polonii – podsumowanie i plany, przykłady działań

Moderator:

Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Paneliści:

 • Dominik Rozkrut - Prezes, Główny Urząd Statystyczny, Polska
 • Karol Nawrocki - Prezes, Instytut Pamięci Narodowej, Polska
 • Jan Józef Kasprzyk - Szef, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polska
 • Dorota Janiszewska-Jakubiak - Dyrektor, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Polska

MIEJSCE: Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, 58-540 Karpacz    ZOBACZ NA MAPIE

RELACJA Z TRZECIEGO DNIA POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO11:10 - 12:10    Panel dyskusyjny

Polski rynek medyczny dla Polonii

Moderator:

Marek Rudnicki - Profesor, Dyrektor Programu Rezydencji, University of Illinois, USA

Paneliści:

 • Ewa Dąbrowska - Krzysztof Dąbrowski, Instytut Promocji Zdrowia, Polska
 • Marcin Sprawka - Prezes, Yoshi Innovation S.A., Polska
 • Beata Drzazga - Prezes Zarządu, BetaMed S.A., USA
 • Jerzy Szaflik - Prezes zarządu, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, Polska
 • Kornelia Król - Prezes, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, USA

12:35 - 13:35    Panel dyskusyjny

Nauka i biznes – kapitał współpracy dla polskiej gospodarki

Moderator:

Joanna Fabisiak - Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska

Paneliści:

 • Tomasz Kaźmierski - Rektor, Polski Uniwersytet na Obczyżnie, Wielka Brytania
 • Agnieszka Łatuszyńska - Profesor, Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania
 • Marek Marzec - Członek Zarządu, PPH EWA BIS sp. z o.o., Polska
 • Paweł Pietrasieński - Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Urząd Stanu Newada, Polska
 • Piotr Moncarz - profesor Uniwersytet Stanford, USA

13:45 - 14:45    Panel dyskusyjny

Polskie firmy instrumentem promocji polskiej gospodarki

Moderator:

Sebastian Jaworowski - Członek Zarządu, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polska

Paneliści:

 • Chris Porowski - Wiceprezes, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Newadzie, USA
 • John Petkus - Konsul Honorowy, Konsulat Honorowy RP w Las Vegas, USA
 • Ireneusz Derek - Doradca Zarządu, PGNiG SA, Polska
 • Nathan Robertson - Burmistrz, Miasto Ely, USA
 • Konrad Raczkowski - Dyrektor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Piotr Chęciński - Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, KGHM Polska Miedź

14:55 - 15:55    Panel dyskusyjny

Turystyka polonijna – rosnący segment rynku turystycznego w Polsce

Moderator:

Jan Korsak - Prezes, Travel Time, Polska

Paneliści:

 • Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent, Urząd Miejski Zabrze, Polska
 • Rafał Szmytke - Prezes, Polska Organizacja Turystyczna, Polska
 • Artur Ludkowski - Dyrektor, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Litwa
 • Honorata Pierwoła - Prezes, Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, USA
 • Krzysztof Olendzki - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Słowenii

16:05 - 17:05    Panel dyskusyjny

Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie

Moderator:

Maciej Cybulski - Prezes, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza, Polska

Paneliści:

 • Rita Tamašūnienė - Deputowana, Seimas, Litwa
 • Maria Pappas - Skarbnik, Cook County, USA
 • Maria Rekść - Mer, Samorząd Rejonu Wilęnskiego, Litwa
 • Nick Caiafa - Burmistrz, Schiller Park, USA
 • Andrzej Bizoń - Wiceburmistrz, Miasto Karviná, Polska

17:15 - 18:15    Panel dyskusyjny

Networking polskiego biznesu poza granicami

Moderator:

Maciej Cybulski - Prezes, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza, Polska

Paneliści:

 • Mikołaj Tauber - ekspert w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
 • Frank Spula - Prezes, Kongres Polonii Amerykańskiej, USA
 • Paweł Pietrasieński - Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Urząd Stanu Newada, Polska
 • Karolina Dehnhard - Prawnik, Lindabury, McCormick, Estabrook & Cooper, P.C., USA
 • Janusz Ząber - Prezes, CFB Manufaktura, Polska
 • Anna Maria Porowska - Global Real Estate Advisor, One Sotheby's International Realty, USA

Zakończenie oficjalne Polonijnego Forum Ekonomicznego -podsumowanie

FORUM EKONOMICZNE W KARPACZU


Forum Ekonomiczne organizowane od 1992 roku stało się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W obradach XXIX Forum Ekonomicznego w 2019 roku wzięło udział prawie 4,5 tys. gości, a obsługą medialną zajmowało się blisko 700 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne i bezstronne.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej Forum nie tylko nie straciło na znaczeniu, ale znalazło nową formułę i zyskało nową jakość pomostu między Wschodem i Zachodem. Forum Ekonomiczne to europejski głos w debacie nad sprawami Europy i świata. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak m.in. Le Monde i Le Soir, określiły je mianem Davos Wschodu.

Więcej o Forum Ekonomicznym


KARPACZ - MIEJSCE POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO

Karpacz to jeden z najliczniej odwiedzanych ośrodków turystycznych południowo-zachodniej Polski, który, mimo powstania tu w ostatnich latach znacznych rozmiarów obiektów, nadal zachował kameralną atmosferę górskiego kurortu. Sprzyja temu plątanina uliczek schodzących ku szumiącej po głazach Łomnicy i pamiętające XIX-stulecie pensjonaty tonące wśród kwitnących w maju rododendronów.

Karpacz leży u stóp Śnieżki w dolinach Łomnicy i jej dopływów: Łomniczki, Bystrzyka, Budniczej Strugi, Dzikiego Potoku, Płomnicy, obecnie jest jednolitym organizmem miejskim, który jednak powstał z kilku dawniejszych osiedli, wsi, osad oraz skupisk bud pasterskich.KARPACZ - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆPOLONIJNE FORUM EKONOMICZNE 2022
ORGANIZOWANE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA


PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


facebook