SWP




2022-06-27 II MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polski Komitet Olimpijski oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte to organizatorzy II Międzynarodowego Polonijnego Turnieju Tenisowego, który odbywa się w Gdyni w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

Rozgrywki przeprowadzone są na kortach Klubu Tenisowego Arka Gdynia, którego siłą jest wyjątkowo urokliwe położenie, jedno z najpiękniejszych w Europie. Od południa i zachodu Arkę otacza rezerwat leśny, a od wschodu brzeg Morza Bałtyckiego.

Zapraszamy do kibicowania Polonii i Polakom z zagranicy!


PORTAL TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO


Ceremonia otwarcia







Pierwszy dzień sportowej rywalizacji



Zdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna


REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWEGO POLONIJNEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO


CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników w grze pojedyncze, podwójnej i mixt oraz popularyzacja tenisa ziemnego w środowiskach polonijnych.

MIEJSCE:. Klub Tenisowy KT ARKA GDYNIA  81-409 Gdynia, ul. Ejsmonda 3 Gdynia

TERMIN: 26-30  czerwca 2022 r. Rozpoczęcie turnieju 27.06.2022 r. godz. 11.00

KATEGORIE WIEKOWE:

1. w grach pojedynczych:

 • grupa I  K 12 lat – 15 lat
 • grupa II K 16 do 18 lat
 • grupa III K  19  do 35 lat
 • grupa IV K 36 do 55 lat
 • grupa V K 56 i powyżej
 • grupa I  M 12 lat – 15 lat
 • grupa II M 16 do 18 lat
 • grupa III M 19  do 35 lat
 • grupa IV M 36 do 55 lat
 • grupa V M 56 i powyżej

O przynależności do danej grupy decyduje rok urodzenia.

2. w grach podwójnych (gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn, gra mieszana)  zostaną rozegrane wyłącznie bez podziału - „OPEN”.

Podstawą rozegrania konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie wiekowej
lub pięciu par (w grze podwójnej kobiet i mężczyzn, grze mieszanej). W przypadku braku wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone.

Ostateczny przydział do danej grupy podejmie Koordynator Dyscypliny w porozumieniu Sędzią Głównym.

SYSTEM ROZGRYWEK

 • Turniej tenisa ziemnego rozegranie zostanie w następujących konkurencjach:
   • gra pojedyncza kobiet i mężczyzn (podział na kategorie wiekowe);
   • gra podwójna kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe);
   • gra mieszana (bez podziału na kategorie wiekowe);
   • gry pocieszenia (bez podziału na kategorie wiekowe).





  PARTNER GŁÓWNY

  PATRONAT MEDIALNY





POLECAMY





STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"







Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów