SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-06-23 II POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE Polska

Od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu odbędzie się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowić będzie miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską przebywa obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). Ten wielki potencjał gospodarczy i kulturowy ma niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

ZGŁOSZENIA NA FORUM

Serdecznie zapraszamy Polonię i Polaków zamieszkałych za granicą do udziału w Polonijnym Forum Ekonomicznych, w trakcie którego mamy możliwość dyskusji na tematy stanowiące o przyszłości naszego kraju, takich jak budowanie narodowej wspólnoty ponad granicami, networking biznesu - polski i polonijny potencjał, polonijne szkolnictwo, nauka i oświata, polityka demograficzna i repatriacja, sport i turystyka jako naturalny pomost między Polakami na całym świecie, czy wreszcie solidarność z Polonią i Polakami, również w obliczu konfliktu w Ukrainie.

W procesie rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń ponieważ ze względu na rangę i wielkość Forum ilość miejsc jest ograniczona.

Niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w portalu internetowym Polonijnego Forum Ekonomicznego


Polonijne Forum Ekonomiczne - Karpacz 2022


Serdecznie zapraszamy! Mamy wiele tematów do dyskusji!PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów