SWP




2022-06-20 26-30 czerwca 2022.
II MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polski Komitet Olimpijski oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte serdecznie zapraszają do udziału w II Międzynarodowym Polonijnym Turnieju Tenisowym, który odbędzie się w Gdyni w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

Rozgrywki przeprowadzone zostaną na kortach Klubu Tenisowego Arka Gdynia, którego siłą jest wyjątkowo urokliwe położenie kortów, jednych z najpiękniejszych w Europie. Od południa i zachodu Arkę otacza rezerwat leśny, a od wschodu brzeg Morza Bałtyckiego.

Zapraszamy

Do udziału zapraszamy zawodników w wieku od lat 12.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko wraz z grającym zawodnikiem opiekunem pełnoletnim lub opiekunem grupy niepełnoletnich.
Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby.

Nie przewiduje się udziału osób towarzyszących.

Rozgrywki rozpoczną się po śniadaniu w dniu 27 czerwca.
Pobyt kończy się po śniadaniu w dniu 30 czerwca.
Będzie zorganizowany transport na korty.

Dojazd i zakwaterowanie

Koszty zakwaterowania w Sopocie (pokoje dwu- i trzyosobowe) i wyżywienia (śniadania i obiadokolacje) oraz koszty przeprowadzenia dwudniowych rozgrywek pokrywa organizator. Organizator nie zapewnia obiadokolacji w dniu przyjazdu 26 czerwca.

Koszty dojazdu do Gdyni uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni na podróż oraz pobyt.

Zgłoszenia

Rejestracja uczestników trwa do 7 czerwca 2022 r. do godz. 16.00.

Informacja Komitetu Organizacyjnego o zakwalifikowaniu do udziału zostanie przekazana do dnia 9 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz datę urodzenia (a w przypadku osób niepełnoletnich również dane opiekuna) prosimy przesyłać na adres sport@swp.org.pl wraz z podaniem wyboru – singiel, debel lub mixt.
Można brać udział we wszystkich konkurencjach.

Liczba miejsc ograniczona!

Program

Szczegółowy program zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom w terminie późniejszym.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Turnieju.


STRONA INTERNETOWA TURNIEJU TENISOWEGO



tenis ziemny









PATRONAT MEDIALNY







Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów