SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-30 Byliśmy na urodzinach Narodowego Instytutu Wolności Polska

W dniach 25-26 listopada br., Narodowy Instytut Wolności (www.niw.gov.pl) zorganizował wydarzenie pod hasłem „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”. Była to jednocześnie okazja do świętowania rocznicy powołania NIW-CRSO – rządowej agencji, która od 4 lat wspiera organizacje pozarządowe.

Dwudniowe wydarzenie odbywało się pod hasłem „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”.

W panelu „Wsparcie Polaków za wschodnią granicą – projekty społeczne” wzięli udział: Anna Kietlińska, członek Zarządu Krajowego SWP oraz prezeska Podlaskiego Oddziału SWP, dr Juliusz Gałkowski (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie), Jacek Bury (Stowarzyszenie Trzy Kropki, Fundacja Niepodległości, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy), Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen) oraz Anna Paniszewa (Polska działaczka społeczna i oświatowa na Białorusi). Panel poświęcony projektom społecznym wspierającym Polaków za wschodnią granicą moderował Tomasz Grzywaczewski (Reporter, pisarz i analityk specjalizujący się w sprawach Europy Środkowej i Wschodniej).

– Organizacje pozarządowe są motorem rozwoju wielu obszarów społecznych. Gdyby ich nie było, nie mielibyśmy tak wielu działań społecznych oraz tak wielu osób i środowisk objętych opieką (…) To bardzo trudne dzieło, ponieważ organizacje te podejmują się działań, którymi nikt inny nie chce się zająć. Jest dla nas wielką radością i chlubą, że organizacje pozarządowe tak pracują i właśnie za to chcemy im dzisiaj podziękować – mówił podczas otwarcia konferencji Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, gospodarz spotkania.

Prof. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego przypomniał, jak na przestrzeni 30 lat kształtowało się wsparcie państwa dla sektora pozarządowego. Przywołał też okoliczności, w jakich powstał Narodowy Instytut Wolności wraz z systemem finansowego wsparcia organizacji obywatelskich. Podkreślił przy tym nieocenioną rolę organizacji obywatelskich w kształtowaniu demokracji i wywieraniu wpływu na życie publiczne.

– Obowiązkiem Państwa jest stworzenie systemu wsparcia dla obywateli, którzy chcą być aktywni, zgodnie z zasadą pomocniczości zawartą w polskiej konstytucji, a także zgodnie z podstawowym rozumieniem funkcjonowania demokracji, której bez aktywności obywatelskiej po prostu nie ma. Taka demokracja staje się wówczas fasadowa, raczej pełna wad i problemów niż rozwiązywania problemów – stwierdził premier Gliński.

W 12 panelach tematycznych i 2 dyskusjach plenarnych głos zabrało ponad 70 ekspertów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Konferencja „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości” odbywała się w formie hybrydowej w dn. 25-26 listopada. W różnych formach uczestnictwa (stacjonarnie i on-line) wzięło w niej udział ok. 500 osób.
Nagranie z I dnia konferencji


Nagranie z II dnia konferencji


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów