SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-20 Poświęcenie nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie Litwa

Poświęcenie nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej wybudowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków przeznaczonych przez Senat RP , jubileusz 20-lecia działalności Domu Kultury Polskiej i dwa lata działalności TVP Wilno, które znalazło swoją siedzibę w tej polskiej placówce - to powód do dzisiejszych uroczystości z udziałem wicepremiera i ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Glińskiego.

W uroczystościach w Domu Kultury Polskiej wzięli udział również szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczyli również członkowie Rady Programowej TVP Polonia z Panią Małgorzatą Gosiewską wicemarszałek Sejmu oraz wiceprezes TVP Mateusz Matyszkowicz , uczestnicy i beneficjenci projektu oraz wielu gości honorowych.

– Partnerskie i przyjazne relacje polsko-litewskie są nie tylko naszym zobowiązaniem wobec minionych pokoleń, ale także najlepszym gwarantem przyszłości naszych krajów – mówił podczas wizyty w Wilnie wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński. Wicepremier Gliński podkreślił, że jego poniedziałkowa wizyta w litewskiej stolicy ma trzy wymiary – jest związana z relacjami w obszarze kultury, wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa i racji stanu oraz rozbudową Domu Kultury Polskiej. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu zwracał także uwagę na budowę instytucji kultury, które służą dialogowi i współpracy. „Zawsze będziemy wspierać inicjatywy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, instytucji zrzeszających Polaków za granicą, jak i inicjatywy medialne” – zadeklarował.

Dom Polski w Wilnie czeka rozbudowa. Dzieło śp. marszałka Andrzeja Stelmachowskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" będące największą instytucją polską na Litwie, organizującą - od 2001 - życie kulturalne mieszkających tam Polaków, przyjmie w swoje gościnne mury redakcję TVP WIlno.

„Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie ma charakter strategiczny. Rozwijanie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą jest jednym z głównych priorytetów działań rządu, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.” – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w MSZ podczas ceremonii podpisywania porozumienia między Wspólnotą Polską a MSZ, w lutym bieżącego roku..

Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą minister Jan Dziedziczak ocenił, że "Dom Kultury Polskiej w WIlnie [...} to niezwykle ważne miejsce, które pozwoli na lepsze funkcjonowanie TVP Wilno oraz da szansę na podtrzymanie i rozwój środowiska Polaków na Wileńszczyźnie."

Dzisiaj wicepremier Gliński wspólnie z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sękiem i członkiem Zarządu Telewizji Polskiej Mateuszem Matyszkowiczem wzięli udział w poświęceniu budowy oraz wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową część Domu Kultury Polskiej, w którym mieszczą się m.in. studia TVP Wilno.Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Do priorytetów w działalności Domu Kultury Polskiej należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej kultury wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki współpracy z licznymi organizacjami społecznymi, których siedziby mieszczą się pod dachem Domu Kultury Polskiej, m.in.: Związek Polaków na Litwie, Stowarzyszenie Nauczycieli i Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Uniwersytet oraz Akademia Trzeciego Wieku, Polski Teatr w Wilnie, Polskie Studio Teatralne, Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” itd.

Dom Polski został wybudowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków przeznaczonych przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, o które zabiegał marszałek Andrzej Stelmachowski rozumiejąc wagę tego typu instytucji na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej.

Docenienie m.in. tej potrzeby i kontynuacja wsparcia polskich instytucji na Wschodzie przez polski rząd, stały się podstawą do przyznania w 2018 roku przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nagrody im. profesora Andrzeja Stelmachowskiego "Za zasługi na rzecz Polonii". Dzisiejsze porozumienie jest swoistą kontynuacją podjętego ponad 20 lat temuwysiłku w rozbudowę infrastruktury instytucjonalnej, służącej Polakom na Litwie.

Ukończenie rozbudowy wraz z wykończeniem i wyposażeniem nowego budynku (sali widowiskowej, części hotelowej, kawiarnianej) oraz wyposażenie studia telewizyjnego TVP Wilno zaplanowane zostało do końca 2022 r.


projekt jest sfinansowany z budżetu państwa przez MSZ
za pośrednictwem sTOWARZYSZENIA "wSPÓLNOTA pOLSKA"

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"