SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-20 30 LAT DLA POLONII - JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” Polska

To już 30 lat jak komentuje prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski "Stowarzyszenie wspiera Polonię, Polaków i ich potomków, którzy z różnych powodów znaleźli się poza granicami kraju. Organizacja zrzesza ludzi, którzy dobrowolnie angażują się i pracują na rzecz idei, jaką jest pomoc rodakom w kultywowaniu polskości poza granicami kraju. Jest to grupa niemała, obecnie liczona w tysiącach osób. Z perspektywy ostatnich trzydziestu lat mogę z całą pewnością powiedzieć, że szczere zaangażowanie ludzi skupionych wokół Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Polski i ze świata, stanowi nasz wielki kapitał, pozwalający na prowadzenie szerokiego spektrum działalności."

Jubileusz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" połączono z otwarciem Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 30 lat wspiera rodaków rozsianych za granicami kraju. Skupia ochotników, którzy pracują na rzecz pomocy rodakom w kultywowaniu polskości.

Najważniejsze w naszym okresie działania było budowanie wspólnoty – wspólnoty celów i misji, którą nakreślił profesor Stelmachowski – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Na zamkowym dziedzińcu odsłonięto pamiątkową tablicę, a Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego.

To połączenie Domu Polonii z Paderewskim to znak ze pamiętamy o naszych bohaterach przeszłości, pamiętamy o tym co robili dla Polski również poza jej granicami – opowiada Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP. Jego obecność związana była z objęciem jubileuszu patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, podkreśla ważną rolę Polonii.

Polonia jest bardzo ważna jeśli chodzi o politykę rządu, Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze podkreślaliśmy jak istotną rolę odgrywają Polacy poza granicami kraju, jest szereg instytucji które wspierają rodaków i współpracują z nimi – mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Stowarzyszenie w obszarach swojej działalności kultywuje polskie tradycje, kulturę i język. Dom Polonii w Pułtusku odgrywa w tym obszarze szczególną rolę. "Jeśli chodzi o fundamentalne obszary działalności „Wspólnoty Polskiej” to jest wspieranie nauki języka polskiego, kultury, oświaty, wspieranie organizacji polonijnych" – wyliczał Krzysztof Łachmański, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Do pułtuskiego Domu Polonii przyjeżdżają Polonusi z całego świata, tu uczą się języka polskiego, poznają ojczyznę przodków. Od kilku lat przyjeżdżają też repatrianci zza wschodniej granicy Polski.

"Ta dbałość o Polaków mieszkających zagranicami nie tylko przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ale i przez rządzących jest ważna, o nich nie chcemy zapomnieć, bo chcemy żeby oni nie zapomnieli o nas, o swoich korzeniach o polskości "– stwierdził Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości.UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" uświetnili swoją obecnością m.in.: Minister Adam Kwiatkowski, Minister Michał Dworczyk, Senator Stanisław Karczewski, Poseł Joanna Fabisiak, ks. Biskup Wiesław Lechowicz, ks. Prof. Dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW, Andrzeja Kraśnicki Prezes PKOL, prof. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romualda Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Tadeusz Pilat Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele władz samorządowych z Panem Wojciechem Grzegorczykiem Burmistrzem Pułtuska na czele, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i ministerstw, mediów, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – ciał statutowych, Prezesi oddziałów Stowarzyszenia, Dyrektorzy Domów Polonii.
Patronat nad jubileuszem objął Prezydent RP Andrzej Duda


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ma ogromne zasługi w integrowaniu polskiej rodziny na całym globieList prezydenta RP Andrzeja Dudy
Do uczestników jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do zgromadzonych na uroczystościach, a w szczególności do władz i członków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Minister Adam Kwiatkowski.Podczas obchodów jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski wręczył w Pułtusku – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę – ordery i odznaczenia zasłużonym członkom Stowarzyszenia.

W imieniu odznaczonych podziękowania za odznaczenia przekazał ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.

Polacy żyjący za granica są częścią Narodu Polskiego, częścią Polski, utrzymywanie kontaktu , pamięć o nich jest tak naturalna jak i w naszych rodzinach kiedy pamiętamy o tych, którzy opuszczają dom rodzinny, wyjeżdżają – stwierdził w przemówieniu biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Migracji Polskiej.

Nagroda imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ustanowiło nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, chcąc w ten sposób uczcić swego założyciela i wieloletniego prezesa, a także w szczególny sposób wyróżnić osoby wyjątkowo zasłużone dla Polonii i Polaków z Zagranicy, aktywne w dziele budowania Wspólnoty, jaką tworzymy my, Polacy z kraju i nasi bracia zamieszkali poza granicami ojczyzny.

O znaczeniu nagrody symbolizującej wysiłek na rzecz jedności Polaków na całym świecie mówił prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

Dotychczasowi laureaci nagrody to premier Mateusz Morawiecki, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, Marta Bryszewska - dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, senator Janina Sagatowska - Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" decyzją kapituły nagrodą wyróżnieni zostali: członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Związek Polaków na Białorusi który reprezentował Marek Zaniewski oraz przedstawicieli Związku przebywających w Polsce.Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" decyzją kapituły nagrodą wyróżnieni zostali: członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Związek Polaków na Białorusi który reprezentował Marek Zaniewski oraz przedstawicieli Związku przebywających w Polsce.

W wystąpieniach specjalnych głos zabrali senator Stanisław Karczewski, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW, Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Odczytano również list Teresy Berezowskiej – Przewodniczącej Rady Polonii Świata.

Medale 30 lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

30-lecie działalności Wspólnoty Polskiej stało się okazją do ufundowania specjalnych jubileuszowych medali. Otrzymali je goście uroczystości: Minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Poseł Joanna Fabisiak , Senator Stanisław Karczewski , Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Jan Żaryn, Prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Ambasador, członek Rady Krajowej SWP i PKOL Witold Rybczyński , Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat , Doradca Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL Dr hab. Jacek Gołębiowski, Burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk,Jubileuszowe medale dla osób działających z Polonią i dla Polonii

Osiągnięcia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" to efekt pracy wszystkich jej członków. Dlatego jubileusz jest okazją do wręczenia pamiątkowego medalu, co uczyniono w wieczornej, drugiej części uroczystości. Medale wręczyli Henryk Kowalczyk Przewodniczący Rady Krajowej oraz Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją o obchodach 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w portalu poświęconym jubileuszowi.


Portal 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"