SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-15 Obchody 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Polska

Minęły trzy dekady działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", organizacji wspierającej Polonię, Polaków za granicą i ich potomków. Organizacja od początku istnienia ma status stowarzyszenia, co oznacza, że zrzesza ludzi, którzy dobrowolnie angażują się i pracują na rzecz idei, jaką jest pomoc rodakom w kultywowaniu polskości poza granicami kraju.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołano do życia w 1990 r. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Andrzej Stelmachowski, profesor prawa, a w latach 1989- 1991 marszałek Senatu. Wśród założycieli i członków Stowarzyszenia było wiele znanych osób życia publicznego, senatorów i posłów, hierarchów Kościołów chrześcijańskich, kombatantów, twórców kultury, wybitnych naukowców, lekarzy, prawników i dziennikarzy. To oni wyznaczyli stowarzyszeniu cele, które zapisane w statucie 30 lat temu, nadal nie tracą aktualności: inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą; upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju; pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim; wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swojej pozycji społeczno-ekonomicznej w krajach osiedlenia; obrona praw polskiej mniejszości narodowej; działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Szczegółowy program Stowarzyszenia został opracowany, a następnie był modyfi kowany po konsultacjach przeprowadzonych w trakcie Konferencji „Kraj–Emigracja”, spotkania Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z całego świata w Rzymie w 1990 r. oraz podczas kolejnych Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy w latach 1993, 2001, 2007, 2012 i 2018.

Dzisiaj mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wspólne świętowanie naszego jubileuszu. Zachęcamy również do poznania naszej działalności. Temu dedykowany jest okolicznościowy portal internetowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


30 LAT DLA POLONII - STOWARZYSZENIE "wSPÓLNOTA POLSKA"


PATRONAT HONOROWY nad obchodami 30-lecia stowarzyszenia „wspólnota polska” PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDAPROGRAM UROCZYSTOŚCI

18 września 2021 - DOM POLONII W PUŁTUSKU

11.00

Uroczyste otwarcie – Dziedziniec Zamkowy
Przecięcie wstęgi i nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku imienia Ignacego Jana Paderewskiego

11.30

Turniej Husarii „O pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III” – Polana na Podzamczu

17.30

Rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem - Plaża Miejska

1830

Koncert Jubileuszowy 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Halina Mlynkova z zespołem w amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona w Pułtusku

19 września 2021

11.15

Wymarsz husarii do Bazyliki

12.00

Msza św. w Bazylice w Pułtusku w intencji Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

13.00

Przejazd orszaku na Zamek

13.30

Piknik Husarii

15.00

Wielki Finał Husarii

Serdecznie zapraszamy

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"