SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-01-31 Seminarium w Klubie Studenta Polonijnego Polska

30 stycznia 2020r. w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w Klubie Studenta Polonijnego, odbyło się seminarium naukowe, którego tematem była ,,Działalność Organizacji Polonijnych w Państwach byłego Związku Radzieckiego. Problemy i Perspektywy Rozwoju.” Seminarium zostało zorganizowane oraz poprowadzone przez Członkinię Klubu Studenta Polonijnego - Valentinę Prudskaya, w ramach jej pracy doktoranckiej.

Głównymi wątkami poruszonymi przez Szanownych Gości były:

 • Wpływ doświadczeń historycznych na proces kształtowania się życia organizacyjnego Polaków w krajach byłego ZSRR.
  - prof. dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Polonia Syberyjska. Historia i czasy dzisiejsze.
  - dr hab Sergiusz Leończyk, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
 • Między pragmatyzmem a sentymentem. Polskość i organizacje polonijnej Mołdawii.
  - dr Jarosław Derlicki, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Rola diaspory w stosunkach międzynarodowych. Wkład w politykę zagraniczną.
  - Andrei Enachi, Państwowy Uniwersytet w Mołdawii
 • Polacy w Donbasie: historia, tożsamość, obecna sytuacja.
  - Maria Erdman, Uniwersytet Warszawski
 • Atrakcyjność oferty organizacji polonijnych w Sankt Petersburgu dla ludzi młodych.
  - Alina Bortkevich Uniwersytet Jagielloński
 • ,,Pamiętam kim jestem” - tożsamość młodego pokolenia Polaków na Grodzieńszczyźnie.
  - Karolina Pirianowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieKLUB STUDENTA POLONIJNEGO


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"