SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-11-23 Oświata polska na Wschodzie - język polski bez tajemnic Polska

22 listopada w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja III konferencji metodycznej „Oświata polska na Wschodzie - język polski bez tajemnic” z udziałem blisko 50 nauczycieli z polskich szkół społecznych działających w takich krajach, jak: Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja i Mołdawia.

Program konferencji łączy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Podczas inauguracji zaprezentowane zostały programy pomocowe Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" skierowane do nauczycieli polonijnych: m.in. pakiet edukacyjny "Dawniej to było" (http://dawniejtobylo.wspolnotapolska.org.pl). podręczniki "Język polski bez granic" – do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich.

Organizatorem jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".III Konferencja metodyczna
Oświata polska na Wschodzie - język polski bez tajemnic

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych spotkań nauczycieli, które odbywały się w ramach I i II Kongresu Oświaty Polskiej na Wschodzie, realizowanych kolejno w Przemyślu i w Warszawie.

Tym razem partnerem merytorycznym konferencji jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w tym roku obchodzi swoje 50 lecie.

Przygotowany program spotkania łączy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

W programie konferencji organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z UWM znajdą się odpowiedzi na zagadnienia:

  • Warsztaty fonetyczne: jak pracować nad poprawą wymowy polskiej – dr Magdalena Zaorska
  • Trudne miejsca w polskiej gramatyce – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
  • Testowanie sprawności na lekcji języka polskiego jako drugiego/obcego – dr hab. Maria Rółkowska
  • Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dr Miłosz Babecki
  • Jak uczyć słownictwa? Gry i piosenki na zajęciach języka polskiego jako drugiego/obcego.

Podczas spotkania przybliżony zostanie pakiet edukacyjny do nauczania historii „Dawniej to było” wraz z praktyczną stroną poszczególnych jego komponentów.

Na stronie http://dawniejtobylo.wspolnotapolska.org.pl/ zamieszczone są materiały mające na celu wsparcie procesu nauczania oraz popularyzację historii Polski.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"