SWP
2019-04-01 Zapraszamy do współtworzenia pisma "Wspólnota Polska" Polska

Kwartalik „Wspólnota Polska” adresowany jest do członków oraz odbiorców działań Stowarzyszenia. Pierwszy człon tytułu odnosi się do działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, drugi człon do Polaków poza granicami Polski. Redaktorem naczelnym czasopisma jest skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak, a redaktorką prowadzącą Marta Sokołowska.


ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY W CHARAKTERZE AUTORÓW!


Zależy nam na pozyskaniu wartościowych tekstów dotyczących Państwa bieżącej i historycznej działalności na rzecz Polonii i Polaków. Ważne jest, aby teksty miały analityczny charakter (nie tylko opisowy), dotyczyły danego zjawiska ujętego problemowo oraz aby ich styl miał charakter artykułów, które będą chętnie czytane przez odbiorców (ciekawe teksty „do czytania”).


PROPONOWANA TEMATYKA ARTYKUŁÓW:


 • Jak prezentuje się obecnie sytuacja Polonii i Polaków za granicą.
 • Jakie działania powinny zostać realizowane w przyszłości, by zachować polskość w Państwa otoczeniu.
 • Artykuły o działaniach konkretnych organizacji polonijnych i polskich bądź kilku organizacji na danym terenie.
 • Teksty o charakterze historycznym, np. biogramy wybitnych Polaków na obczyźnie.
 • Teksty dotyczące kultury polonijnej i ważnych wydarzeń w Państwa środowisku.
 • Teksty dotyczące nauki polskiej poza granicami kraju, np. sylwetki sławnych badaczy.
 • Teksty dotyczące sportu polonijnego.
 • Wspomnienia i refleksje własne na dany temat.
 • Ochrona miejsc pamięci – cmentarzy, pomników, budynków ważnych dla kultury polonijnej.
 • Teksty rocznicowe.
 • Obyczaje polskie, zwyczaje, kultywowanie ich poza granicami Polski.
 • Felietony.

Artykuły te będą stanowić także promocję Państwa działalności w środowisku Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz w ojczyźnie.
Redakcja przewiduje honorarium dla Autorów oraz przyznaje sobie możliwość nieopublikowania materiałów. Prosimy o konsultowanie tematów artykułów przed przesłaniem do redakcji na adres: m.sokolowska@wspolnotapolska.org.pl


WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW:


 • Artykuł powinien mieć formułę opowieści, tekstu „do czytania”.
 • Objętość około 6 stron w Wordzie, czcionka 12, odstęp 1,5.
 • Prosimy o nadesłanie tekstu na adres redaktor prowadzącej Marty Sokołowskiej: m.sokolowska@wspolnotapolska.org.pl
 • Mile widziane ilustracje: fotografie i grafiki opisane oraz z oznaczeniem, kto jest autorem zdjęcia.
 • Autor musi mieć prawa do publikacji zdjęć, abyśmy mogli tekst zilustrować nadesłanym materiałem graficznym.
 • Pod tekstem prosimy o dołączenie biogramu Autora (około 5 zdań).
 • Do biogramu prosimy dołączyć zdjęcie portretowe Autora.


INFORMACJA DODATKOWA


 • Przyjmujemy teksty w trybie ciągłym, jednak deadline nadsyłania tekstów do numeru 1/2019 - 10 kwietnia 2019 roku, a do numeru 2/2019 – 5 maja 2019 roku.Dotychczas wydane numery można przeczytać w formie elektronicznej w naszym portalu - http://wspolnotapolska.org.pl/pismo/

POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów