DOFINASOWANIE POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu realizuje w 2018 r. projekty wsparcia oświaty polonijnej.

Celem projektów jest dofinansowanie bieżącej działalności polskich szkół społecznych.KRAJE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Proszę wybrać kraj w celu uzyskania bliższych informacji.

WIELKA BRYTANIA

Projekt: "Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu realizuje w 2018 r. projekt „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach”. Celem projektu jest częściowe dofinasowanie bieżącej działalności polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii .


KRYTERIA DOFINANSOWANIA

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

 • Posiadają własne konto bankowe
 • Mają charakter społeczny
 • Funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

Przedmiotem dofinasowania są następujące rodzaje kosztów:

 1. koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń,
 2. koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych
 3. koszty dojazdów do szkół i instytucji kultury.

INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE ZAKRES DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZY UŻYCIU PODANYCH PONIŻEJ ADRESÓW MAILOWYCH LUB TELEFONÓW.


TERMIN

Termin składania wniosku - do dnia 30.09.2018 r.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.


KONTAKT W CELU APLIKACJI DO PROJEKTU

W celu rozpoczęcia aplikacji o dofinansowanie należy wysłać email informacyjny o chęci uczestniczenia w projekcie na adres dedykowany dla szkół działających w Wielkiej Brytanii:

Polska Macierz Szkolna
238-240 King Street, London W6 0RF
tel. +44(0) 208 741 19 93
e-mail: pms@polskamacierz.org
www.polskamacierz.org


W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.


TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • Aplikacje będą rozpatrywane po dacie określonej jako termin składania wniosku czyli po dniu 30.09.2018 r. .
 • Ostateczne decyzje o kwocie przyznanego dofinasowania będą podejmowane po złożeniu pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami (rachunki, zestawienie dokumentów i dokumenty potwierdzające poniesione koszty).


FRANCJA

Projekt: "Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu realizuje w 2018 r. projekt „Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie”. Celem projektu jest dofinasowanie bieżącej działalności polskich szkół społecznych we Francji, zrzeszonych w Macierzy Polskich Szkół we Francji.


KRYTERIA DOFINANSOWANIA

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

 • Posiadają własne konto bankowe
 • Mają charakter społeczny
 • Funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

Przedmiotem dofinasowania są dwa rodzaje kosztów dotyczących:

 1. Wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz wyposażenia - zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych
 2. Kosztów osobowych.

INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE ZAKRES DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZY UŻYCIU PODANYCH PONIŻEJ ADRESÓW MAILOWYCH LUB TELEFONÓW.


TERMIN

Termin składania wniosku - do dnia 30.10.2018 r.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.


KONTAKT W CELU APLIKACJI DO PROJEKTU

W celu rozpoczęcia aplikacji o dofinansowanie należy wysłać email informacyjny o chęci uczestniczenia w projekcie na adres dedykowany dla szkół działających we Francji:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64
tel.+48 22 255 99 91
mail: z.bankowska@wspolnotapolska.org.pl


W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.


TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • Aplikacje będą rozpatrywane po dacie określonej jako termin składania wniosku czyli pod dniu 30.10.2018 r.
 • Ostateczne decyzje o kwocie przyznanego dofinasowania będą podejmowane po złożeniu pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami (rachunki, zestawienie dokumentów i dokumenty potwierdzające poniesione koszty).


HOLANDIA

Projekt: "Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu realizuje w 2018 r. projekt „Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie”. Celem projektu jest dofinasowanie bieżącej działalności polskich szkół społecznych w Holandii, zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii.


KRYTERIA DOFINANSOWANIA

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

 • Posiadają własne konto bankowe
 • Mają charakter społeczny
 • Funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

Przedmiotem dofinasowania są dwa rodzaje kosztów dotyczących:

 1. Wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz wyposażenia - zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych
 2. Kosztów osobowych.

INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE ZAKRES DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZY UŻYCIU PODANYCH PONIŻEJ ADRESÓW MAILOWYCH LUB TELEFONÓW.


TERMIN

Termin składania wniosku - do dnia 30.10.2018 r.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.


KONTAKT W CELU APLIKACJI DO PROJEKTU

W celu rozpoczęcia aplikacji o dofinansowanie należy wysłać email informacyjny o chęci uczestniczenia w projekcie na adres dedykowany dla szkół działających w Holandii:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64
tel.+48 22 255 99 91
mail: z.bankowska@wspolnotapolska.org.pl


W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.


TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • Aplikacje będą rozpatrywane po dacie określonej jako termin składania wniosku czyli pod dniu 30.10.2018 r.
 • Ostateczne decyzje o kwocie przyznanego dofinasowania będą podejmowane po złożeniu pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami (rachunki, zestawienie dokumentów i dokumenty potwierdzające poniesione koszty).


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów