STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Biuro Zarządu KrajowegoSekretariat

tel. +48 22 556-90-02
fax: +48 22 556-90-43

www.wspolnotapolska.org.pl

Biuro Zarządu Krajowego
mieści się w warszawskim Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa


Tatiana Čepukoit

Dyrektor Biura Zarządu


+48 22 556 90 22

Kaja Gzyło

Dyrektor Administracyjny


+48 22 556 90 62

Zenka Bańkowska

Dyrektor Zarządzający ds. programowych


+48 22 255 99 91

Katarzyna Czyżycka

Dyrektor programowy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli


+48 22 255 99 92

Mariusz Pawłowski

Dyrektor Biura Prasowego
Dyrektor Polonijnej Agencji Informacyjnej


+48 ...
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy jako
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS: 0000034914
NIP: 526-030-03-68 REGON: 000779213 Konto: 05 2490 0005 0000 4600 5722 1994