Biuro Zarządu KrajowegoSekretariat

tel. +48 22 556-90-02
fax: +48 22 556-90-43
swp@wspolnotapolska.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

Biuro Zarządu Krajowego
mieści się w warszawskim Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy jako
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS: 0000034914

NIP: 526-030-03-68 REGON: 000779213 Konto: 05 2490 0005 0000 4600 5722 1994


facebook