Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego 2018


sierpień 2018 LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W POZNANIU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Od 5 sierpnia 2018 r. trwa w Poznaniu Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego, na którą przyjechało 37 osób z 6 krajów (Białoruś, Estonia, Łotwa, Rosja, Rumunia i Ukraina). Uczestncy reprezentują kilkanaście organizacji polonijnych z 22 miejscowości.

Uroczysta inauguracja Letniej Akademii miała miejsce w dniu 6 sierpnia br. w Salonie Adama Mickiewicza Collegium Maius Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele uniwersytetu ( prof. Jarosław Liberek, dr Izabela Wieczorek,), czasopisma "Gazeta Petersburska" (Teresa Konopielko) i Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (wiceprezes dr Izabela Wyszowska, dyrektor biura Oddziału, Dariusz Łukaszewski).

Wykład inauguracyjny pt. "Frazeologia polska. Tradycja i współczesność" wygłosił prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, kierownik Instytutu Filologii Polskiej, który w zajmujący i przystępny dla słuchaczy sposób przedstawił historię języka polskiego, zasób słownictwa w dawnej i współczesnej polszczyźnie oraz wypływ innych języków na język polski.

W ramach dwutygodniowego pobytu w Poznaniu uczestnicy Letniej Akademii wezmą udział w codziennych lektoratach z języka polskiego, wykładach akademickich z zakresu języka polskiego, literatury, historii Polski, podstaw kulturowych Polski i ekonomii, a także w warsztatach tematycznych (dziennikarskich, tanecznych i chóralnych), w spotkaniach na temat polskiego filmu. Wszystkie wspomniane powyżej zajęcia odbywają się w gmachu Collegium Maius UAM. W programie turystyczno- kulturalnym, natomiast, przewidziano wycieczki krajoznawcze do zamku w Kórniku, pałacu i parku w Rogalinie, Szlakiem Piastowskim (Wzgórze Lecha i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), zwiedzanie Poznania, wyjście do kina, na kręgielnię, koncerty (organowy w farze poznańskiej i zespołu Fisz Emade), wyjazdy nad jezioro i do aquaparku.


Letnia Akademia w Poznaniu, która potrwa do 18 sierpnia br., została przygotowana przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy ze Studium Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu.


Przedstawiamy relację fotograficzną z Poznania.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.


LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ


Formuła Letniej Akademii adresowana jest do osób dorosłych pochodzenia polskiego.


W ramach pobytu w Polsce uczestnicy wezmą udział w lektoratach z języka polskiego prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz warsztatach i wykładach o tematyce historyczno-kulturowej prowadzonych przez pracowników naukowych. Odbędą się spotkania plenerowe, wizyty studyjne, panele dyskusyjne oraz wycieczki integracyjne, które umożliwią uczestnikom pełniejsze uczestnictwo w bogactwach dziedzictwa i kultury narodowej Polski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów