Trzyniec - Końska

MK PZKO Końska Osówki
Trzyniec - Końska, Osůvky 140


W 1947 zostało założone Miejscowe Koło Polskiego Związku Kultualno-Oświatowego w Końskiej-Osówkach. W 2012 nasza organizacja zyskała po długich pertraktacjach na Urzędzie miejskim w Trzyńcu darmowo budynek oraz wielki park w naszej dzielnicy. W 2017 obchodziliśmy 70 lecia naszego koła.

Nasza działalność to: od 1947, corocznie w maju - jajecznica, w sierpniu zaś - festyn oraz każdego miesiąca prelekcje w którym uczestniczą sympatycy, członkowie koła oraz miejscowi obywatele. Od 2000- corocznie w grudniu - mikołajówka. Od 2010 - corocznie we wrześniu organizowana jest wycieczka kilkudniowa do Polski dla sympatyków i członków Koła.

W ten to sposób realizujemy założone cele:

  • współdziałanie z rodzicami i lokalnym środowiskiem
  • wzmocnienie aktywizacji lokalnych środowisk polonijnych
  • przygraniczna współpraca z obywatelami Polski
  • utrzymanie pamięci miejscowych obywateliDANE TELEADRESOWE

Trzyniec - Końska
Miejscowe Koło Polskiego Związku Kultualno-Oświatowego w Końskiej-Osówkach
Trzyniec - Końska, Osůvky 140
tel./fax: +420 605 259 533
e-mail: pzkokonskaosuvky@seznam.cz
www: http://pzko.konska-osuvky.cz/page/?id=1DOMY POLSKIE I DOMY POLONII