Baranowicze

Dom Polski
Caruka 43, Baranowicze


Dom Polski w Baranowiczach został wzniesiony w 1994 r. ze środków Senatu RP, a w kolejnym roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przekazało budynek Społecznemu Stowarzyszeniu „Klub Polski”.

Kompleksowo wyposażony, o powierzchni 800 metrów kwadratowych, stał się siedzibą Baranowickiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Baranowiczach i Społecznej Szkoły Polskiej.

Dom Polski na co dzień tętni życiem. Jest miejscem spotkań Polaków z Baranowicz – tych najmłodszych, którzy uczęszczają do SSP, śpiewają w zespołach „Dlaczego” i „Słoneczka”, tych trochę starszych, zrzeszonych w Klubie Inteligencji. Działa tu także chór dorosłych „Kraj Rodzinny”, czy Baranowickie Polskie Towarzystwo Lekarskie. Dom Polski jest otwarty na potrzeby Polaków z mniejszych miejscowości w rejonie baranowickim (m.in.: Stołowicz, Iszkołdzi, Połoneczki, Połonki, Poczapowa, Nowej Myszy). Obecnie liczy około 800 członków. W SSP naukę pobiera około 750 dzieci.

DANE TELEADRESOWE

BARANOWICZE
Dom Polski
Caruka 43, Baranowicze
tel./fax: +375163422567; +375163425319; +375296305928
e-mail: klubpb@poczta.onet.pl

DOMY POLSKIE I DOMY POLONII