SWP
2024-06-10 Adaptacja pomieszczeń dla klubu polonijnego w Ałmaty Kazachstan

Projekt ma na celu adaptacje pomieszczeń znajdujących się w piwnicy Domu Studenta. Dom jest własnością do Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kapszagaju (Konaev). Obecnie w domu studenta mieszka 15 studentów i 2 nauczycielki j. polskiego, które prowadza Klub polonijny. W Ałmaty aktywnie działa Stowarzyszenie Polskiej kultury „Wieź”, Największym problemem jest to, iż Stowarzyszenie nie posiada żadnego pomieszczenia dla nauki j. polskiego i wspólnych spotkań członków stowarzyszenia. Dzięki projektowi, Stowarzyszenie mogło by używać wyremontowaną część domu studenta dla swoich potrzeb. Klasa dla nauki j. polskiego posłużyła by dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy mogli by według planu nauczyciela przychodzić na naukę j. polskiego prowadzonego przez nauczyciela z ORPEG-u i innych przedmiotów związanych z Polską. Także klasa mogłaby być przydatna w czasie konferencji i wykładów monograficznych organizowanych przez Konsulat Generalny w Ałmaty.

Przewidywany zakres prac i zakupów:

 1. Prace przygotowawcze, demontaż starego jastrychu podłogowego
 2. Rozszerzenie otworów w betonie dla okien I drzwi
 3. Wykopywanie ziemi z usuwaniem jej w workach  
 4. Zabezpieczenie ścian budynku przed wilgocią
 5. Hydroizolacja, izolacja i wylewka podłogowa
 6. Obudowa ścian i sufitów, montaż ścian gipsowo-kartonowych
 7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż urządzeń sanitarnych + materiały I urządzenia ( robocizna + materiał)
 8. Tynkowanie gruntowanie I wyrównywanie ścian i sufitów wraz z malowaniem
 9. Montaż płytek na podłodze i ścianach + materiał
 10. Montaż systemów grzewczych i wentylacyjnych + materiał
 11. Instalacja gniazd elektrycznych i internetowych + materiał
 12. Montaż i instalacja drzwi
 13. Montaż okien i wylanie przed nimi dołów betonowych, krata
 14. Załadunek i wywóz śmieci budowlanych: ziemi, betonu i gruzu
 15. Instalacja kuchni wraz z wyposażeniem
 16. Pierwsze wyposażenie sali lekcyjnej
 17. Pierwsze wyposażenie pokoju spotkań
 18. Prace remontowe w kotłowni, zakup nowego pieca.
 19. Pierwsze wyposażenie przedpokoju.
 20. Wyposażenie biura I składu + toaleta

Charakterystyka beneficjentów i ich potrzeb

Członkowie Stowarzyszenia Polskiej Kultury „Wieź” – 300 osób mieszkających w Ałmaty, członkowie polskiego klubu, młodzież i dzieci – 80 osób. Są to studenci mieszkający w domu studenta: wychowankowie domu dziecka z Kapshagay i młodzież z polskich wiosek znajdujących się blisko Ałmaty oraz dzieci przyjeżdzające w czasie ferii i wakacji do Ałmaty na MasterClass z polskim nauczycielem lub innymi zaproszonymi gośćmi z Polski. Młodzież z nauczycielami polskiego języka przyjeżdżający z innych Stowarzyszeń Polskiej Kultury z drugich miast Kazachstanu uczestniczący w konkursach, festiwalach, zawodach sportowych organizowanych przez Ałmatynskie Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście specjalni z Polski (muzycy, podróżnicy, artyści, aktorzy, pracownicy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie lub wspólnota Polska i goście z Ministerstwa Spraw Zagranicznych), którzy uczestniczą w spotkaniach z miejscową polonią.DODATKOWE INFORMACJE O ŚRODOWISKU POLSKIM W Ałmacie

Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków „Więź” («Łączność») powstało w roku 1993. Organizatorem oraz pierwszym przewodniczącym został pan Albert Lewkowski, który dołożył wiele wysiłku i starań w działalność oraz rozwój stowarzyszenia. W następnych latach na czele Stowarzyszenia stali: pani Alina Berlimbe, pan Jan Zinkiewicz – jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Związku Polaków Kazachstanu, pan Aleksander Pawłowski, pan Oleg Czerwiński, pani Tatiana Sławecka.

25 października 2014 r. Miało miejsce wydarzenie, niewątpliwie historyczne w życiu Polaków w Ałmaty i regionie ałmatyńskim. Tego dnia na wspólnym zgromadzeniu dwóch działających od ponad 20 lat organizacji polonijnych - Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polaków "Więź" i Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty - postanowiono zjednoczyć się w jedno polskie stowarzyszenie etno-kulturowe z nazwą Centrum Kultury Polskiej "Więź" .

Centrum kultury polskiej „Więź zrzesza ponad 500 osób, z których mieszka: w Ałmaty – 257 członków, we wsi Nura – 120 członków, we wsi Żanaszar – 80 członków, we wsi Bielbułak – 30 członków, w Tałgarze – 40 członków, w Issyk – 30 członków.

Centrum Kultury Polskiej „Więź” wchodzi w skład Związku Polaków Kazachstanu.

Centrum organizuje jak w Ałmaty, tak i na wioskach: Żanaszar, Nura, Bielbułak, oraz w Tałgarze, Issyk spotkania z okazji świąt państwowych: Dnia Niepodległości Polski, Konstytucji 3 maja;

W gimnazjum № 23 Almaty jest polska klasa, gdzie uczą język polski, zapoznają się z kulturą i tradycjami narodu polskiego. W ciągu 15 lat język polski opanowało ponad 500 dzieci oraz 200 dorosłych . Są to ludzie, których przodkowie zostali wywiezieni do Kazachstanu oraz potrafili znaleźć tu drugą Ojczyznę na tej gościnnej ziemi.

Centrum kultury polskiej „Więź stale pomaga w rekrutacji uczniów do polskiej klasy oraz współpracuje we wszystkich dziedzinach życia Stowarzyszenia oraz życia klasy. Po ukończeniu gimnazjum № 23 z polską klasą chłopcy i dziewczęta mają możliwość dostania się na studia w Polsce. Podczas istnienia niniejszej klasy na studia dostało się ponad 83 osoby.

Centrum Kultury Polskiej „Więź" wchodzi w skład Zgromadzenia Narodów Kazachstanu, gdzie zajmuje priorytetowe miejsce wśród innych diaspor etnicznych. Regularnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Zgromadzenie Narodów Kazachstanu, a także akimatu miasta i obwodu ałmatyńskiego.

Cele oraz zadania Centrum „Więź”

Centrum Kultury Polskiej "Więź" jest stowarzyszeniem publicznym, utworzony z inicjatywy obywateli na zasadzie dobrowolności, zarejestrowany zgodnie z prawem Republiki Kazachstanu.

Zadania CPK "Więź"

 • Głównym zadaniem w pracy Centrum Kultury Polskiej "Więź" jest zachowanie spokoju i harmonii między grupami etnicznymi w Kazachstanie.
 • Wzmocnienie przyjaźni i duchowej jedności narodu Kazachstanu.
 • Promowanie ochrony i rozwoju kultury i języka polskiego społeczeństwa, w ramach zjednoczonego narodu Republiki Kazachstanu.
 • Rozbudowa polsko-kazachskiej współpracy kulturalnej i humanitarnej.

Cele CPK "Więź"

 • Skoncentrowanie wysiłków na rzecz zachowania i rozwój języka polskiego, kultury i tradycji narodowych Polaków. Stosować w tym celu organizacje festiwali i wystaw sztuki ludowej, polskich narodowych oraz krajowych świąt, konkursy czytania w języku ojczystym, konferencji i "okrągłych stołów".
 • Upowszechnianie i promowanie wiedzy o historii i kulturze narodu polskiego, o uczestnictwie etnicznych Polaków w rozwoju gospodarczym i społecznym Kazachstanu.
 • Organizowanie polskich kursów językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieranie w szkoleniu wszystkich chętnych w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozwijać więzi kulturalne z Rzeczypospolitej Polskiej, wspierać tworzenia bezpośrednich kontaktów z jej organizacjami pozarządowymi, bezpośredni kontakt Polaków Kazachstanu z ludnością Rzeczypospolitej Polskiej, organizować wyjazdy kazachstańskich oraz polskich obywateli na wzajemnych zaproszeniach.
 • Ochrona moralnych, zawodowych i społecznych interesów członków stowarzyszenia publicznego, wspieranie podniesienie ich umiejętności i profesjonalizmu.

 • PARTNER ZADANIA Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
  KWOTA DOTACJI 300 000,00 PLN
  BENEFICJENCI PROJEKTU Członkowie Stowarzyszenia polskiej kultury „Wieź”
  MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA Dom Studenta w Ałmacie - Kazachstan  2024
  ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

  przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
  ze środków z budżetu państwa
  udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
  w ramach konkursu
  „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
  – INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2024”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów