W Białymstoku - jak co miesiąc - odbyła się akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 8 lutego 2023 roku został skazany przez łukaszenkowski sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "podżeganie do nienawiści" i "rehabilitację nazizmu", a także „wzywanie do wprowadzenia sankcji”. W manifestacji uczestniczył Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, który powiedział m.in., że "Pamięć o Polakach i wszystkich tych, którzy występują przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki zasługuje na najwyższy szacunek. Oczywiście są to działania o charakterze symbolicznym, ale w ten sposób pokazujemy naszą solidarność z tymi, którzy są represjonowani przez niedemokratyczny reżim. Takie protesty przede wszystkim pokazują, że świat wolny, świat demokratyczny nie zgadza się na taką politykę wobec mniejszości, ale także wobec całego swojego społeczeństwa reprezentuje Aleksander Łukaszeno i nie możemy pozostać obojętni" W akcji solidarności uczestniczy m.in. przedstawiciele białoruskiej diaspory oraz polskiej mniejszości na Białorusi oraz Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska, współorganizator comiesięcznych spotkań przypominających o losie naszego rodaka. Podczas wiecu przypomniano o nieznośnych warunkach w których znajduje się Andrzej Poczobut oraz ponad 1,5 tysiąca innych więźniów politycznych reżimu łukaszenkowskiego. Korespondencja filmowa: Jan Roman "/> "Stowarzyszenie Wspólnota Polska"SWP
2024-02-27 Lutowa AKCJA SOLIDARNOŚCI Z ANDRZEJEM POCZOBUTEM Polska
p class="lead">W Białymstoku - jak co miesiąc - odbyła się akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 8 lutego 2023 roku został skazany przez łukaszenkowski sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "podżeganie do nienawiści" i "rehabilitację nazizmu", a także „wzywanie do wprowadzenia sankcji”.

W manifestacji uczestniczył Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, który powiedział m.in., że "Pamięć o Polakach i wszystkich tych, którzy występują przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki zasługuje na najwyższy szacunek. Oczywiście są to działania o charakterze symbolicznym, ale w ten sposób pokazujemy naszą solidarność z tymi, którzy są represjonowani przez niedemokratyczny reżim. Takie protesty przede wszystkim pokazują, że świat wolny, świat demokratyczny nie zgadza się na taką politykę wobec mniejszości, ale także wobec całego swojego społeczeństwa reprezentuje Aleksander Łukaszeno i nie możemy pozostać obojętni"

W akcji solidarności uczestniczy m.in. przedstawiciele białoruskiej diaspory oraz polskiej mniejszości na Białorusi oraz Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska, współorganizator comiesięcznych spotkań przypominających o losie naszego rodaka. Podczas wiecu przypomniano o nieznośnych warunkach w których znajduje się Andrzej Poczobut oraz ponad 1,5 tysiąca innych więźniów politycznych reżimu łukaszenkowskiego.

Korespondencja filmowa: Jan Roman

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów