SWP
2024-01-26 STYCZNIOWA AKCJA SOLIDARNOŚCI Z ANDRZEJEM POCZOBUTEM Polska

W Białymstoku - jak co miesiąc - odbyła się kolejna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 8 lutego 2023 roku został skazany przez łukaszenkowski sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "podżeganie do nienawiści" i "rehabilitację nazizmu", a także „wzywanie do wprowadzenia sankcji”.

W akcji solidarności uczestniczy m.in. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska:

Andrzej jest zesłany do kolonii karnej w Nowopołocku. Jeszcze przed aresztowaniami i przed zesłaniami widzieliśmy, że jest to jedna z cięższych kolonii przeznaczona dla mężczyzn i Andrzej tam się znajduje. Wiemy, że od pół roku znajduje się w odosobnieniu, czyli jeszcze ma warunki gorsze niż kolonia karna o zaostrzonym rygorze. Literatura i wyobraźnia może nam podpowiedzieć, jak wygląda osadzenie w takim miejscu. Co wiemy? Andrzej nie może spotykać się z rodziną, więc to są dodatkowe takie represje psychiczne. Wiemy, że nie otrzymuje leków. Wiemy, że nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz, spacerowania, poruszania się. To są takie rzeczy, z pozoru wydawać by się mogło małe, ale one naprawdę powodują, że człowiek znajdujący się w takim miejscu i w takiej sytuacji życiowej znajduje się w sytuacji tragicznej i bardzo cierpi.

Zdjęcia: Jan RomanProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów