SWP
2024-01-14 Nowy Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Polska

Rada Krajowa ukonstytuowana w trakcie XI Walnego Zebranie Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wybrała nowy Zarząd Krajowy SWP. Jego Przewodniczącym został Tomasz Różniak.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

  1. RÓŻNIAK Tomasz - Przewodniczący Zarządu
  2. ŁACHMAŃSKI Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
  3. WRÓBEL Józef - Wiceprezes Zarządu
  4. BAŃKOWSKA Zenka - Członek Zarządu
  5. JAWOROWSKI Sebastian - Członek Zarządu

Zdjęcia: Agata Pawłowska © PAI


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów