SWP
2023-12-01 Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech Niemcy

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech”.

W ramach tego projektu, wsparciem zostanie objętych 36 szkół polonijnych:

 1. PMSz Duisburg
 2. PMSz Duisburg Niederrhein
 3. PMSz Neukirchen Vluyn
 4. PMSz Hamburg II
 5. PMSz Solingen
 6. PMSz Wuppertal I
 7. PMSz Wuppertal II
 8. PMSz Wuppertal III
 9. PMSz Hamburg
 10. PMsz Landshut
 11. Szkoła w Augsburgu
 12. Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Bielefeld
 13. Szkoła Społeczna w Bonn
 14. Sobotnia Szkoła Katolicka w Bremie
 15. Szkółka polonijna dla dzieci w Bremerhaven
 16. Nasza Szkoła w Chemnitz
 17. Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Dreźnie
 18. Polska Szkoła w Essen
 19. Katolickie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech e.V we Frankfurcie
 20. Szkoła Sobotnia w Hamburgu
 21. Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Hamburgu – Harburgu
 22. "Patria" Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji w Hanau
 23. Szkoła Języka Polskiego w Hannover
 24. Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Karlsruhe
 25. Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji w Kassel
 26. Szkoła Języka Polskiego przy w Lipsku
 27. Szkoła Polska w Ludwigsburgu
 28. Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Mannheim
 29. Chrześcijańskie Centrum Edukacji dla Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Monachium/Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala przy PMK w Monachium
 30. Szkoła Języka Polskiego im. Jana Bosko w Münster
 31. Polska Szkoła Języka Polskiego w Neumünster-Itzehoe/Elmshorn
 32. Szkoła Języka Polskiego w Offenbach
 33. Szkoła Przedmiotów ojczystych w Schweinfurcie
 34. Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen
 35. Polska Szkoła w Wiesbaden
 36. Szkoła Języka Polskiego w Würzburgu  

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia itp.


Data podpisania umowy nr C13: 01.12.2023 r.
Kwota dotacji w 2023 r.: 460 136,11 PLN
Kwota dotacji w 2024 r.: 460 136,11 PLN
Całkowita wartość projektu: 920 272,22 PLN
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023"


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów